Kategoriler

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

795,00
410,00
525,00
525,00
685,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) yılda iki kez düzenli olarak yayınlanan, hukukun her yönüne odaklanan, makaleleri, dava tahlillerini ve yorumlarını, hukuki gelişmeleri ve kitap incelemelerini değerlendiren hakemli bir akademik hukuk dergisidir. Yayın hayatı 2020'de başlamıştır. Her sayı, kamu hukuku ve özel hukukun tüm yönleri ile ilgili, dünyanın her yerinden akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yazılan bilimsel çalışmaları içermektedir.
Kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin geniş bir bakış açısını yansıtan makaleler, çalışmalar, yorumlar veya incelemeler şeklindeki katkılarınızı memnuniyetle karşılıyoruz; katkılarınız ve desteğinizle dergimiz ilerleyecektir.

GENEL EDİTÖR

Anıl ÇAMYAMAÇ

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Anıl ÇAMYAMAÇ
Arif Emre Sümer
Aybüke Akkaya
Ebru Yavuz Yayla
Emine Meliknur Kılıç
Kerim Azak
M. Halid Kavak

DANIŞMA KURULU

. Mustafa Serdar Özbek
H. Gökçe TÜRKOĞLU
İkbal Sibel Safi
İlhami Öztürk
Mehmet Refik KORKUSUZ
Melda Sur
Selma Çetiner
Serkan ÇINARLI
Uğur Yiğit
Vural Seven

HAKEM KURULU

İdil Tuncer Kazancı
. Mustafa Serdar Özbek
Ahmet Mert Duygun
Ali Bal
Anıl ÇAMYAMAÇ
Asiye Şahin Emir
Aslı Aras
Bahar Konuk Sommer
Betül Erkanlı Başbüyük
Candide ŞENTÜRK
Cemal BAŞAR
Cumhur BOYACIOĞLU
Dilara Yüzer Eltimur
Ebru Yavuz Yayla
Elif ŞEN
Engin TOPUZKANAMIŞ
Fehmi Kerem Bilgin
Fevzi Demir
Gülçin ÇAM
H. Gökçe TÜRKOĞLU
Hande ÜNSAL
Işıl ÖZKAN
İkbal Sibel Safi
İlhami Öztürk
İpek Sevda SÖĞÜT
Koray Doğan
Korkut Kanadoğlu
Mehmet Merdan Hekimoğlu
Mehmet Oğuz VURALOĞLU
Melda Sur
Mine Kasapoğlu Turhan
Murat BATI
Murat Şahin
Mustafa Avcı
Mustafa Umur TOSUN
Muzaffer TEPEKAYA
Namık Kemal TOPÇU
Nurettin BİLİCİ
Oğuz Sancakdar
Oğuz Şimşek
Özge ÇELEBİ
Özge Didem BOULANGER
Özge Karaege
Pervin Somer
Pınar Bacaksız
Refik Korkusuz
Selma Çetiner
Serdar Nart
Serkan ÇINARLI
Sevda YAŞAR COŞKUN
Sevil Doğan
Şafak Evran TOPUZKANAMIŞ
Şükran Ertürk
Timur DEMİRBAŞ
Tuğba BAYZİT
Uğur Yiğit
Vural Seven
Yıldırım TAYLAR
Z. Özen İNCİ
Zehra ODYAKMAZ
Zehreddin Aslan

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 1

 • Roma Cumhuriyetinin Anayasal Sistemi Hakkında Bir Değerlendirme - H. Gökçe TÜRKOĞLU
 • Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuki Güvenlik İlkesi - Kerim Azak
 • Banka Genel Kredi Sözleşmelerinin Genel İşlem Koşulları Kapsamında Yargısal Denetimi - Duygu DİNCİOĞLU
 • İşçinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme - Ercan UZUN
 • Seri Muhakeme Usulünde Zorunlu Müdafi - Cevdet ÖZDEMİR, Mustafa ERSÖNMEZ
 • Radyolojide Tıbbi Bir Cihaz Olarak Yapay Zeka: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Etik ve Yasal Sorunlar - Emine Meliknur Kılıç

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2020 Sayı 2

 • COVID-19 Pandemisinde Gıda ve Tarım Örgütünün Gıda Güvenliği Yaklaşımı - H. Gökçe TÜRKOĞLU
 • Uluslararası Diplomasi Hukuku ve Doktorlar: Kısa Bir Tahlil - Anıl ÇAMYAMAÇ
 • Ceza Mahkemelerinde Görülen Davaların Yargı Harcı Karşısındaki Durumu - İlhami Öztürk, Arif Emre Sümer
 • İş Hukukunda Hak Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu Dışındaki Hukuki Çözüm Yolları - Aslı AYKUTALP
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 116/1 Kapsamında Sürücünün Tespit Edilemediği Durumlarda Tescil Plakası Sahibi Hakkında Uygulanan İdari Yaptırımın Masumiyet Karinesine Aykırılığı - Veysel Candan CANOĞLU
 • Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusur Sorumluluğu - Nur TAVLI
 • Danıştay İçtihatları Işığında Vergi Benzeri Mali Yükümlülük Kavramı - Büşra Neslişah YAĞMUR

1. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
This is a peer-reviewed bi-annual journal.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be included up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that are sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Reviewer Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two reviewers; when these two reviewers have conflicting opinions, either the editor or a third reviewer will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları