Kategoriler

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2022 Sayı 5

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 252
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2757-6078
ISSN (Online) : 2791-9897
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: 3/Sayı: 5
Yıl: 2022

İÇİNDEKİLER

Makaleler 1
Araştırma Makalesi
Asgari Ücretin Günlük Yerine Aylık Hesaplanmasının İş, Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatları Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Prof. Dr. Murat BATI 
Av. Engin UZUNER 3
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Kişi Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı Hakkı (AY m. 17) ile İlişkisine Anayasa Mahkemesi Kararları 
Işığında Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Z. Özen İNCİ 33
Çocuk Vatansızlığı
Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL 69
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Refakatsiz Olarak Türkiye’ye Gelen Çocukların Hukuki Durumuna Genel Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR 127
İdari Yargıda Ölüm ve Cismani Zararda Maddi Tazminatın Belirlenmesi
Ahmet İSTEK 177
  • Asgari Ücretin Günlük Yerine Aylık Hesaplanmasının İş, Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatları Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Murat BATI , Engin UZUNER
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Kişi Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı Hakkı (AY m. 17) ile İlişkisine Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bakış - Z. Özen İNCİ
  • Çocuk Vatansızlığı - Hande ÜNSAL
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Refakatsiz Olarak Türkiye’ye Gelen Çocukların Hukuki Durumuna Genel Bakış - Deniz Defne KIRLI AYDEMİR
  • İdari Yargıda Ölüm ve Cismani Zararda Maddi Tazminatın Belirlenmesi - Ahmet İstek