Kategoriler

Kadastro ve Orman Mevzuatı (Güncellenmiş 3. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

325,00 260,00
165,00 132,00
215,00 172,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Haziran 2018
Sayfa Sayısı : 422
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-88-7
ISBN (Online) : 978-605-315-410-5
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızın, son güncellemeleri yapılmış olup, başta 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun tam metni olmak üzere Kadastro ve Orman Mevzuatı ile ilgili 2 adet Kanunun tam metni, 19 adet yönetmelik alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile Kadastro ve Orman Mevzuatına dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER (Madde Bazında) III
KADASTRO KANUNU 1
ORMAN KANUNU 29
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE 
ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 83
MERA KANUNU 109
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 127
KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 131
DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK 135
TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK 139
İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 165
KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 171
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN
TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK 179
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 181
KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE 
BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 185
KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, 
TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK 189
KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 195
KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 213
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE 
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK 247
ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 259
ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ 303
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN  31, 32 VE 33’NCÜ MADDELERİNİN  
UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 337
ORMAN KANUNUNUN 112,113 VE 114 NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASI  
HAKKINDA YÖNETMELİK 349
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 353
MERA YÖNETMELİĞİ 373