Kategoriler

Kadastro ve Orman Mevzuatı

24,00 16,80
24,00 16,80
40,00 28,00
18,00 12,60

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 416
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-88-7
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

    Zengin içeriğesahip bu mevzuat kitabımızın, son güncellemeleri yapılmış olup, başta 3402sayılı Kadastro Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun tam metni olmak üzereKadastro ve Orman Mevzuatı ile ilgili 2 adet Kanunun tam metni, 19 adetyönetmelik alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile Kadastro veOrman Mevzuatına dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER(Madde Bazında)................................................................................... III

KADASTRO KANUNU... 1

ORMAN KANUNU... 27

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININDESTEKLENMESİ VE HAZİNE  

ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINAÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLE HAZİNEYE AİT TARIMARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN... 79

MERA KANUNU... 103

KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARININBELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 121

KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK... 125

DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININKADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK    129

TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA,TESPİT VE KONTROL İŞLERİ  

HAKKINDA YÖNETMELİK... 133

İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTROKOMİSYONUNUN KURULUŞU VE  

GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 159

KADASTRO İLANLARI HAKKINDAYÖNETMELİK... 165

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYANTAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN

TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 173

KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİTAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK    175

KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİMSEBEBİYLE AYIRMA VE  

BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK... 179

KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDAYAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ,SINIRLANDIRMA,  

TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞANHATALARIN DÜZELTİLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK... 183

KADASTRO HARİTALARININSAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK... 189

KADASTRO HARİTALARININ YENİDENDÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USULVE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK... 207

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİMADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE  

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAKYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK... 241

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMAYÖNETMELİĞİ. 253

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİMADDELERİNİN UYGULAMA  

YÖNETMELİĞİ. 297

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN  31, 32 VE 33’NCÜ MADDELERİNİN   

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 331

ORMAN KANUNUNUN 112,113 VE 114 NCÜMADDELERİNİN UYGULANMASI   

HAKKINDA YÖNETMELİK... 343

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININDESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK    347

MERA YÖNETMELİĞİ. 367