Kategoriler

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

400,00 320,00
205,00 164,00
260,00 208,00

Toplam

Yazar : Av. Müge Demirkır Ünlü
Basım Tarihi : Aralık 2012
Sayfa Sayısı : 163
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-58-0
ISBN (Online) : 978-605-315-597-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETAv. Müge DEMİRKIR ÜNLÜ


I. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GENEL BAKIŞ 27

A. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR 42

1. İstanbul Sözleşmesindeki Tanımlar 42

2. İstanbul Sözleşmesinin Amaçları 49

3. İstanbul Sözleşmesinin Kapsamı 54

B. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE TARAF DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 55

1. Genel Yükümlülükler 55

a. Ayrımcılık yapmama 55

b. Devlet kurumları ile beraber şiddetin aktörü olmama ve gerektiğinde zararı tazmin ederek kurumları denetleme 61

c. Toplumsal cinsiyetle ilgili hassasiyet gerektiren politikalar düzenleme 62

d. Kapsamlı ve koordineli politikalar üretme 62

e. Finansal kaynaklar bulma 63

f. STK’lar ve Sivil Toplumla ortak çalışma yürüterek onları teşvik etme 63

g. Koordinasyon kurumu oluşturma 64

h. Veri toplama ve araştırma 64

2. Özel Yükümlülükler 65

a. Önleme-Engelleme Yükümlülüğü 65

b. Mağdurun Korunması ve Desteklenmesi Yükümlülüğü 75

c. Faile Hukuki ve Cezai Yaptırım Uygulanması Yükümlülüğü 90

II. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL İZLEME MEKANİZMASI-GREVİO 141

A. GREVIO’NUN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNCE ÖNGÖRÜLEN YAPISI-NİTELİKLERİ 141

B. GREVIO’NUN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNCE ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA USULLERİ 144

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 153

KAYNAKÇA 157