Kategoriler

Kamu Hukukunda Taşınır Mal Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

485,00 388,00
245,00 196,00
320,00 256,00

Toplam

Yazar : Erman Taşcı
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 303
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-270-5
ISBN (Online) : 978-605-315-271-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap, kamu hukukunda taşınır mal yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümü için güncel mevzuata uygun olarak hazırlanmış işlem, muhasebe örnekleri ve süreç akış şemaları ile birlikte uygulayıcılara fayda ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, reform kapsamında yapılan değişiklik sonrası taşınır mal yönetimin kurumlar ve mallar açısından kapsamı, taşınır kayıt yetkililerinin Kefalet Kanunu karşısındaki durumu ve bu görevlilere yapılması gereken sorumluluk zammı ödemesi, kamu idarelerinde özellikle mahalli idarelerde sıkıntılı bir alan olan halka açık alanlarda kullanılmak üzere edinilen taşınırların durumu, hurdaya ayırma, hurdaların satış süreci ayrıntılı olarak ele alınmıştır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
ŞEKİLLER XI
RESİMLER XI

I. BÖLÜM
KAMUDA TAŞINIR MAL YÖNETİMİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
A. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ ÖNCESİ DURUM (AYNİYAT
      TALİMNAMESİ) 3
B. TAŞINIR MAL YÖNETİMİNİN KAPSAMI 4
C. TAŞINIR YÖNETİMİNİN MALLAR AÇISINDAN KAPSAMI 7

II. BÖLÜM
TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER
A. HARCAMA YETKİLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 13
1. Harcama Yetkilisi Kavramı 13
2. Harcama Yetkilisinin Taşınır Mallarla İlgili Sorumlulukları 17
B. TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 17
1. Taşınır Kayıt Yetkilisi Kimdir ve Nasıl Görevlendirilir 17
2. Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları 18
C. TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 20
1. Taşınır Kontrol Yetkilisi Kimdir ve Nasıl Görevlendirilir 20
2. Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları 20
Ç. TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 20
D. MUHASEBE YETKİLİSİNİN TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
     KAPSAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 21
E. TAŞINIRI KULLANANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 22
F. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU ÜYELERİNİN GÖREV VE
    SORUMLUKLARI İLE MALLARIN MUAYENE VE KABUL SÜRECİ 24
G. TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE GÖREVLER AYRILIĞI İLKESİ 30
H. TAŞINIR KAYIT YETKİLİLERİNİN KEFALET MEVZUATI
     ÇERÇEVESİNDE DURUMU VE SORUMLULUK ZAMMI ÖDEMESİ 30

III. BÖLÜM
TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE BELGELER VE DEFTERLER
A. KULLANILACAK BELGE VE DEFTERLER 35
1. Taşınır İşlem Fişi 35
2. Taşınır Teslim Belgesi 42
3. Diğer Belge ve Defterler 45
B. BELGE İLE DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI VE
     KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK 
     DÜZENLENMELER 47

IV. BÖLÜM
TAŞINIRLARIN HURDAYA AYRILMASI SÜRECİ
A. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE GÖRE HURDAYA AYIRMA 
      İŞLEMLERİ 51
B. HALKA AÇIK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE EDİNİLEN
     TAŞINIRLARIN DURUMU 52
C. HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ DİYAGRAMI 53
Ç. HURDAYA AYIRMA-HURDA SATIŞ-HURDALARIN BEDELSİZ 
    DEVRİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 57
D. ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK 
     DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN DURUMU 65
E. RESMİ MÜHÜRLERİN DURUMU 65


V. BÖLÜM
TAŞINIRLARIN DEVRİ (BAĞIŞ, YARDIM VE TAHSİS)
A. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞ VE
         YARDIMLAR 69
1. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Bağış ve Yardım 69
2. Beş Yıl Koşulu Olmaksızın Yapılabilecek Bedelsiz Devirler 72
3. Taşınırların Devir Süreci 73
4. İhtiyaç Fazlası Taşınırların Devrinde Merkezi Sistem Uygulaması 74
B. MAHALLİ İDARELER AÇISINDAN TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN
     HÜKÜMLER 75
1. Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi 75
2. Belediye Kanunu’nun 74 ve 75. Maddeleri 76
3.  İl Özel İdarelerinde Taşınır Devrine İlişkin Hükümler 77
C. KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ
    HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE HİBE 78
Ç. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE
     EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAŞINIRLARIN DEVRİ 79
D. GEÇİCİ TAHSİS 81
1. Geçici Tahsisin Genel Çerçevesi 81
3. Tahsis Edilen Taşınırların Takibi ve İdarelerin Sorumluluğu 83
4. Geçici Olarak Görevlendirilecek Taşıt ve İş Makineleri 84

VI. BÖLÜM
TAŞINIRLAR İÇİN NUMARALANDIRMA KODLAMA
SİSTEMATİĞİ VE MUHASEBE SÜRECİ
A. TAŞINIRLARIN KODLAMA VE NUMARALANDIRMA SİSTEMATİĞİ 87
B. HARCAMA BİRİMLERİ VE AMBARLARIN KODLAMA SİSTEMATİĞİ 88
C. TAŞINIR KAYIT HATALARININ DÜZELTİLMESİ 89
Ç. MUHASEBE UYGULAMALARI 89
1. Stoklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler 89
2. Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler 96
VII. BÖLÜM
DÖNEM SONUNDA YAPILACAK TAŞINIR İŞLEMLERİ
A. TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 111
1. Yıl Sonu Sayım İşlemleri 111
2. Sayım Süreci İş Akışı 113
B. DAYANIKLI TAŞINIRLAR İÇİN AMORTİSMAN KAYITLARININ
     YAPILMASI 117
C. TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABININ VERİLMESİ 119
1. Genel Olarak 119
2. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabının Hazırlanması 119
Ç- İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİMİ AYRINTILI HESAP CETVELİ VE 
     İCMAL CETVELİ 121

VIII. EKLER
A. DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN 
      NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN
      SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA
      YÖNETMELİK 129
B. TEBLİĞLER VE GENEL YAZILAR 135
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 26) 
TAŞINIR KOD LİSTESİ 137
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 27) 
İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLARIN BEDELSİZ DEVRİ 141
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) 
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ 145
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32)
 TAŞINIRLARIN GEÇİCİ TAHSİSİ 147
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 39) 
TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI 151
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 47)
 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI 155
AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYI SÜRE VE ORANLARI LİSTESİ 159
TAŞINIR MAL TASFİYE İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 171
TAŞIT SATIŞLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 173
MADENİ HURDA SATIŞLARI HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL
 MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ 175
MADENİ HURDALARIN MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
SATIŞI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 177
TAŞIT SATIŞLARI VE TAHSİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 179
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT TAŞINIR MALLARIN SATIŞI
 HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 187
MADENİ HURDA SATIŞLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 189
SAĞLIK BAKANLIĞI STOK YÖNETİMİ VE TAŞINIR MAL 
UYGULAMALARI GENELGESİ 191
SAĞLIK BAKANLIĞI KURUM STOK KAYITLARI HAKKINDA GENELGE 205
HURDALARIN MKE HURDA SANAYİ İŞLETMELERİ (HURDASAN) 
A.Ş.’YE SATIŞI HAKKINDA GENELGE 207
HURDAYA AYRILAN TAŞINIRLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER 209
AVANS VERMEK VEYA KREDİ  AÇILMAK SURETİYLE EDİNİLEN
 TAŞINIRLAR HAKKINDA GENEL YAZI 219
KAMU TAŞITLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL YAZI-1 223
KAMU TAŞITLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA GENEL YAZI-2 227
TAŞINIR İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 231
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HAKKINDA 
GENEL YAZI 233
KAMU İDARELERİNE YAPILAN HER TÜRLÜ BAĞIŞ VE 
YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 235
KAMU HARCAMA BİLİŞİM SİSTEMİNDE TAŞINIR KAYDI HAKKINDA 
GENEL YAZI 237
FATURA VE TİF TUTARI ARASINDAKİ FARKLAR HAKKINDA GENEL 
YAZI 239
TSK, EMNİYET VE MİT TAŞINIR KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 243
KBS YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 245
KBS TAŞINIR MODÜLÜ KULLANIMI HAKKINDA GENEL YAZI-1 247
KBS TAŞINIR MODÜLÜ KULLANIMI HAKKINDA GENEL YAZI-2 253
İLKÖĞRETİM OKULLARI VE YİBO TAŞINIR KAYITLARI HAKKINDA 
GENEL YAZI 255
KÜSURAT FARKLARI HAKKINDA GENEL YAZI 257
ATIL TAŞINIR VARLIKLAR HAKKINDA GENEL YAZI 261
TAŞINIR KAYIT VE İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL YAZI 263
KAMU İDARELERİNE VERİLMEK ÜZERE İL ÖZEL İDARESİ 
TARAFINDAN ALINAN TAŞINIRLAR HAKKINDA GENEL YAZI 267
TAŞINIRLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 269
C. YARGI KARARLARI 279
TAŞINIRLARIN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMAMASI HAKKINDA
 SAYIŞTAY KARARLARI 281
PANKART VE PANO ALIMLARININ 255 NOLU HESAP YERİNE 150 NOLU HESABA KAYDEDİLMESİ 283
SAYIM NOKSANLARININ MUHASEBE KAYDINDAN SİLİNMESİ 285
AKILLI TELEFON ALIMININ KAMU ZARARI OLUŞTURMADIĞINA DAİR SAYIŞTAY KARARI 291