Kategoriler

Kişisel Verilerin Korunmasında Hukuki Sorunlar

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

78,00
39,00
50,70

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Cihan AVCI BRAUN
Basım Tarihi : Kasım 2021
Sayfa Sayısı : 219
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-950-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Elinizdeki eser, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında hazırlanmış yedi adet makaleden oluşmaktadır. İlgili makaleler, güncel ve bir o kadar da aydınlatılması büyük önem arz eden hukuki problemlerin tartışıldığı farklı konuları çeşitli yönleriyle ele alarak, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku dersi kapsamında lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Kitapta yer alan makalelerde, mehaz düzenleme olan 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nden ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nden, yeri geldikçe yararlanılmış ve Türk Hukuku ile karşılaştırma yapılmıştır. Kitapta, “Dijital Ortamda Çocuğun Kişisel Verilerinin Paylaşılması ve Korunması”, “Otomotiv Sektöründe Kullanılan Kişisel Veriler”, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşverenin Çalışanlarının Elektronik Postalarını Denetleyebilmesi”, “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme”, “Covid-19 Salgın Sürecinde Türkiye’de Temas, Takip ve Aşı Sertifikası Uygulamalarının Kişisel Sağlık Verileri Yönünden İncelemesi”, “Kişilerin Reklam Amaçlı Telefonla Aranması, Kişilere SMS ve Elektronik İleti Gönderilmesinin KVKK kapsamında İncelenmesi”, “Havaalanlarında Biyometrik Yüz Tanıması Yapan Kameraların Kullanılmasının KVKK Kapsamında İncelenmesi” konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Okuyuculara faydalı olması dileğiyle…


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA V

ABOUT THE BOOK VII

TAKDİM XI

BÖLÜM I

DİJİTAL ORTAMDA ÇOCUĞUN KİŞİSEL VERİLERİNİN PAYLAŞILMASI VE KORUNMASI

Av. Naz Deniz AK  1

BÖLÜM II

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KİŞİSEL VERİLER

Av. Simay ATAÇ  25

BÖLÜM III

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARININ ELEKTRONİK POSTALARINI DENETLEYEBİLMESİ

Stj. Av. Melike Umay DOĞAN 65

BÖLÜM IV

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

Arş. Gör. Dr. Yiğit İLTAŞ 87

BÖLÜM V

COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE TEMAS TAKİP VE AŞI SERTİFİKASI UYGULAMALARININ KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Defne KAHVECİ 131

BÖLÜM VI

KİŞİLERİN REKLAM AMAÇLI TELEFONLA ARANMASI, KİŞİLERE SMS VE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNİN KVKK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Av. Aslıhan Elif ÖZDEMİR 159

BÖLÜM VII

HAVAALANLARINDA BİYOMETRİK YÜZ TANIMASI YAPAN KAMERALARIN KULLANILMASININ KVKK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Av. Tuğçe Zeynep TANIN 179