Kategoriler

Konut Yönetimi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

315,00 252,00
160,00 128,00
205,00 164,00

Toplam

Yazar : Gülperi Aylin İlgen
Basım Tarihi : Ekim 2023
Sayfa Sayısı : 174
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-90-4
ISBN (Online) : 978-625-8200-89-8
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Tesislerin/binaların yönetimi alanında ikinci kitabını yayınlayan Dr. Aylin İLGEN, bu kitabında konutlar ve bu konutlarda yaşayanlar açısından değerlendirmelerde bulunmuştur. Sadece barınma ihtiyacına yönelik olarak değil bir yaşam biçimi, prestij algısı ile mekanların değişimi konu edilmiştir. Konutlara bakış açısının değişmesi haliyle beklentilerde de değişimlere yol açmıştır. Bu demek oluyor ki her zamankinden daha farklı bir yönetim anlayışı sergilememiz gerekiyor. 
Müşteri memnuniyetinin önemi vurgulanırken müşterinin gerçekte kim olduğu, işveren mi yoksa hizmet verdiğimiz kişiler mi olduğu bir soru işaretidir. Kime hizmet ediyoruz? Hangi kesimin memnuniyeti bizim iş sözleşmemizin devamlılığını sağlıyor? Peki kanunlar bu noktada ne diyor ve biz yöneticilere hangi sorumlulukları yüklüyor?
Pek çok farklı bakış açılarının yansıtıldığı kitabın amacı, zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yaşam alanlarımızda memnuniyetin önemini açığa çıkarmak ki herkes yuvasında mutlu mesut bir yaşam hayal eder, hem de bu alanda çalışan/çalışmaya başlayacak olan yöneticilere tarafsız bir bakış açısı kazandırmaktır. 
Tesis yönetimi alanında çeşitli makale ve akademik çalışmaları bulunan Dr. Aylin İLGEN, tesis yöneticiliğinin bir meslek tanımının olması ve üniversitelerde bu alanda bölümler açılması için büyük bir çaba göstermekte, emek vermektedir. Türkiye’de ilk olarak, sadece sektör yöneticilerinin üye olabildiği Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneğinin (TESYÖN) kurucu başkanlığını yapmış ve üniversitelerde “Tesis Yöneticiliği” yüksek lisans programının müfredat çalışmalarına katkı sağlayarak, akademisyenlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.    


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
KISA BİR ÖNSÖZ V
GİRİŞ 1

BÖLÜM – I
TÜRKİYE’DE KONUT YAPILARI VE SİTELERİN GELİŞİMİ

1.1. Konut Kavramının Günümüz Koşullarında İncelenmesi 3
1.1.1. Konut Kavramının Tanımı, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi 4
1.1.2. Konut Türleri 9
1.2. Toplu Yapı Kavramının İçeriği ve Gelişimi 17
1.2.1. 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu 18
1.2.2. Sosyal Konutların Oluşumu ve Amacı 19
1.2.3. 3194 sayılı İmar Kanunu 23
1.2.4. Kooperatifler 24
1.3. Konut Sektörünün Gelişiminde Kamu İştiraklerinin Rolü 26
1.3.1. Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) 29
1.3.2. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) 31
1.3.3. KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 35
1.4. Günümüzde Konut ve Kentsel Dönüşüm Politikaları 36
1.5. Kapalı (Güvenlikli) Sitelerin Gelişimi 39

BÖLÜM – II
KONUT KULLANICILARI VE LÜKS SİTELERİN GELİŞİMİ

2.1. Daire Sakini Kavramının Gelişimi 41
2.1.1. Daire Sakini Tanımı 42
2.1.2. Daire Sakinlerinin Sorumlulukları 43
2.2. Bir Müşteri Olarak Daire Sakini ve Beklentileri 44
2.2.1. Müşteri Sadakati 44
2.2.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi 47
2.3. Markalaşmanın Konut Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkileri 50
2.3.1. Marka Tanımı ve Markalaşma Süreci 51
2.3.2. Marka Değeri ve Güven Arasındaki İlişki 53
2.4. Müşteri (Daire Sakini) Beklentilerinin Konut Pazarlamasına Yansıması 55
2.4.1. Konut Pazarlaması 56
2.4.2. Geleneksel Pazarlama ve Tüketici Talepleri 58
2.4.3. Modern Pazarlama ve Tüketici Talepleri 60
2.5. Dışarıya Kapalı Konut Sitelerine Karşılık Modern Rezidans Hayatının Sunumu 68

BÖLÜM – III
KONUT YÖNETİMİ VE SEKTÖREL GELİŞİMİ

3.1. Konut Yönetimi 72
3.1.1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 73
3.1.2. Yönetim Planı 77
3.2. Toplu Yapılarda Yönetimin Kurulması ve Yetkileri 79
3.2.1. Geçici Yönetim ve Yetkileri 80
3.2.2. Genel Kurul ve Yönetici Seçimi 82
3.2.3. Yöneticinin Görev ve Yetkileri 84
3.3. Profesyonel Konut Yönetimi ve Boyutları 87
3.3.1. Türkiye’de Profesyonel Konut Yönetiminin Gelişimi 88
3.3.2. Konut Yönetiminin Boyutları 90
3.4. Türkiye’de Tesis Yönetim Dernekleri 94
3.5. Konut Yönetiminde Kurumsallaşma ve Rekabet Açısından Önemi 96
3.5.1. Kurumsallaşmanın Tanımı ve Şartları 98
3.5.2. Rekabet Açısından Kurumsallaşmanın Önemi 100
3.5.3. Kurumsallaşmanın Tesis Yönetim Firmalarının Rekabet Gücüne Etkileri 102

BÖLÜM – IV
KONUT YÖNETİMLERİ AÇISINDAN GEREKLİ VE FAYDALI 
BELGELER 107
EKLER 109
KAYNAKÇA 161