Kategoriler

Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

250,00 200,00
320,00 256,00

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Sandalcı , Arş. Gör. Dr. İnci Sandalcı , Prof. Dr. Ersan Öz
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 522
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-944-5
Dili : Türkçe

Küreselleşmeyle Dünya piyasalarının birbirine entegre olması, mal, hizmet ve sermaye hareketliliğindeki artışlar, artan teknolojik ilerleme, düşük işlem ve iletişim maliyetlerinin neden olduğu verimlilik kazançları uluslararası ticarete olumlu katkılar yapmış olmakla beraber, küreselleşmenin artışı beraberinde birçok mali soruna da yol açmıştır. Bu sorunların başında gelirin yeniden bölüşümü sorunu, vergisel sorunlar (zararlı vergi rekabeti, vergi cennetleri, transfer fiyatlandırması vb.) ve dış borçlar sorunu gelmektedir. Küresel ekonomik hareketliliğin önemli derecede arttığı bu ortamda, “Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler” başlıklı kitapta bu sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III

ÖNSÖZ V

HAKEM LİSTESİ VII

BÖLÜM I

KÜRESEL BİR SORUN OLAN COVİD 19’UN NEGATİF DIŞSALLIK KAPSAMINDA VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİN(SİZ)LİK ETKİSİ 13

*Hüseyin KUTBAY

BÖLÜM II

DIŞ YARDIMLARIN YOKSULLUK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAHRAALTI AFRİKA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 35

*Ersin Nail SAĞDIÇ

BÖLÜM III

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI VE TBMM’NİN BÜTÇE HAKKI 53

*Ahmet KÖSTEKÇİ

*Osman Kağan ERGÜR

BÖLÜM IV

VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL VERGİ KAYIP VE KAÇAĞI BOYUTU VE DİJİTAL EKONOMİ İLİŞKİSİ 71

*Saliha ÇINAR

*Ersan ÖZ

BÖLÜM V

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA OECD ÜLKELERİNDE SOSYAL HARCAMALAR 105

*Tuba GEZER

BÖLÜM VI

VERGİDEN KAÇINMA VE KAÇIRMANIN KAYITLI MÜKELLEFLERE NEGATİF DIŞSALLIKLARI 127

*İnci SANDALCI

BÖLÜM VII

KÜRESEL İKLİM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK UYGULANABİLİR MALİ ÖNLEMLER 165

*Alper DOĞAN

*M. Emin COŞKUN

BÖLÜM VIII

KÜRESEL VERGİ REKABETİ, KÜRESEL VERGİ REKABETİNDE KURUMLAR VERGİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 187

*Murat DEMİR

*Hamza ERDOĞDU

*Zeynep BAYRAM

BÖLÜM IX

FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL ANALİZİ (1988-2018) 219

*Fazlı YILDIZ

*Fatma ALKAN

BÖLÜM X

EVRENSEL TEMEL GELİRİN İRAN'DA GELİŞİMİ: ENERJİ SÜBVANSİYON REFORMU 243

*Doğan BAKIRTAŞ

*Muhammed Fatih CÜRE

BÖLÜM XI

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA VERGİ YÜKÜ VE GELİR DAĞILIMI 277

*Serdar ÇİÇEK

BÖLÜM XII

ULUSLARARASI BİR SORUN OLARAK MÜLTECİ MESELESİNİN KÜRESEL KAMUSAL MALLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 303

*Özlem SÖKMEN GÜRÇAM

*Aslıhan IĞDIR AKARAS

BÖLÜM XIII

TARIMSAL MALİ TEŞVİKLER, TARIM SEKTÖRÜ VE BÖLGESEL KALKINMA 327

*Hakan USLU

BÖLÜM XIV

KÜRESEL BİR SORUN OLARAK PANDEMİ (COVID-19) SÜRECİNDE SİNEMADA MEKÂNSAL PAZARLAMA 347

*Emine Pınar SAYGIN

*Gökhan KUZUCANLI

BÖLÜM XV

KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DEVLET MUHASEBESİNE ETKİLERİ VE BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMİ 361

*Şafak AĞDENİZ

*Dürdane KÜÇÜKAYCAN

BÖLÜM XVI

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA VERGİ ŞEFFAFLIĞI 389

*Ulvi SANDALCI

BÖLÜM XVII

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 423

*Evren İPEK

*Ezgi ÖZBAY

BÖLÜM XVIII

COVID-19 SONRASI KÜRESEL KAMU BORCU: OLASI SONUÇLAR VE MALİ POLİTİKA ÖNERİLERİ 455

*Şebnem TOSUNOĞLU

*Süleyman KASAL

BÖLÜM XIX

KÜRESEL SALGINDAN SONRA ENFLASYON TRENDLERİ: KÜRESEL PİYASALARDA VE TÜRKİYE ÜZERİNE GÖZLEMLER 483

*Mustafa YILDIRAN

BÖLÜM XX

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL BİR MALİ SORUN OLARAK ZARARLI VERGİ REKABETİ 507

*Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

*Burak PİRDAL