Kategoriler

Kurumsal Yönetim Üzerine Düşünceler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

535,00 428,00
270,00 216,00
350,00 280,00

Toplam

Yazar : Mehmet Tolga Görgülü
Basım Tarihi : Ağustos 2020
Sayfa Sayısı : 332
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-861-5
ISBN (Online) : 978-605-315-860-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu eserde, ülkemiz özel sektör şirketlerinde kurumsal yönetim anlayışının tesis edilebilmesi için yönetim sürecinin en başından bu yana ihtiyaç duyulan tüm yaklaşımların, davranış modellerinin, kurumsal figürlerin ve örgüt yapılarının nitelikleri olabildiğince basit ve anlaşılabilir bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, örneklerle zenginleştirilmiş bir anlatıyla kurumsal yönetimin uygulanmasında yapılan hatalar ve bu yolda karşılaşılan zorluklar irdelenmiş; örgütsel işleyişin verimliliği ve kurumsal anlayışta liderlik fonksiyonunun önemi hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
Geleneksel yönetim yaklaşımlarının bugünün dünyasında artan rekabetçi koşullara cevap vermekte güçlük çektiği bir düzlemde, kurumlarımızın geç kaldığı bir yönetsel değişim sürecini ivedilikle uygulamaya alması bir ihtiyaçtan öte zorunluluk halini almaktadır. Bu itibarla, kurumsal yönetim ilkelerinin işletmelerde uygulanmasının yaratacağı olumlu etkiler hakkında belli bir farkındalık yaratabilmek niyetiyle bu kitabın işverenlere, çalışanlara ve konuya ilgi duyan tüm çevrelere katkı sağlayacağına inanıyorum.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII
GİRİŞ 1

BÖLÜM 1
Yönetim Anlayışına Tarihsel Bakış

1.1. Klasik Yönetim Teorileri 3
1.2. Neo-Klasik Dönem Teorileri 10
1.3. Modern Yönetim Kuramları 16
1.4. Post-Sanayileşme ve Post-Modernizm Anlayışlarının Gelişimi 21
1.5. Post Modern Yönetim Yaklaşımları 24
1.6. Kurumsal Yönetişim 28
1.7. Türkiye’de Kurumsal Yönetim 31
1.8. Türkiye’de Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim 41

BÖLÜM 2
Öz Farkındalık

2.1. Öz Farkındalık Nedir? 49
2.2. Öz Farkındalık Analizi 53
2.3. Öz Farkındalık Analizi ile İçe Bakış 56
2.4. Kişisel Misyon 61

BÖLÜM 3
Stratejik Yön

3.1. Kurumsal Misyon ve Vizyon 66
3.1.1. Kurumsal Değerler 66
3.1.2. Kurumsal Vizyon ve Misyon 67
3.2. Stratejik Yön Aşamaları 69
3.3. Stratejik Yönün Ana Bileşenlerinin Sorgulanması 73

BÖLÜM 4
Kurumsal Kimlik

4.1. Kurumsal Kimliğin Önemi 91
4.2. Kurum Kimliğini Oluşturan Öğeler 93
4.2.1. Kurum Felsefesi 93
4.2.2. Kurumsal Tasarım 95
4.2.3. Kurumsal Davranış 115
4.2.4. Kurumsal İletişim 118

BÖLÜM 5
Stratejik Planlama

5.1. Toplam Kalite Yönetimi 124
5.2. Altı Sigma Metodolojisi 129
5.3. Makyavelist Bir Örgüsel Bilinç Düzeyinden Toplam Kalite 
       Yönetimi Uygulamalarına Bakış 132
5.4. Stratejik Planlama ve Uygulanma Şekilleri 135
5.5. Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) 138

BÖLÜM 6
Liderlik

6.1. Kurum İçi Dengenin Önemi 149
6.2. Liderlik Teorileri 151
6.2.1. Durumsal Liderlik 153
6.2.2. Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Teorileri 158
6.3. Yönetici ile Liderin Farkı 164
6.4. Uygulamada Liderlik 168
6.5. Liderlik İletişimi 175
6.6. Kuşaklar Özelinde Liderlik İletişimi 178
6.7. Liderlik Evreleri 191
6.8. Popülizm ve Liderlik 195

BÖLÜM 7
Lider İnsan Kaynağını Yaratmak

7.1. Yetkinliklerin Belirlenmesi 207
7.2. Lider Ekibi Seçmek 212

BÖLÜM 8
İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Bulma, Seçme ve Yerleştirme Süreci

8.1. Doğru Personeli Bulmak 218
8.1.1. Personel Bulma Süreçlerine Futbol Dünyasından Bir Bakış 225
8.1.2. Personel Bulma ve Yetiştirmede Benfica Örneği 231
8.1.3. Düşünme Yaklaşımı Modelleri 240
8.2. Doğru Personeli Seçmek 242
8.2.1. İş Görüşmesi Tipleri 245
8.2.2. Değerlendirme Merkezi Yöntemi 248
8.2.3. Görüşmenin Başarısını Etkileyen Faktörler 249
8.2.4. Nesnel Değerlendirme Yöntemleri 255
8.3. Personel Yerleştirme Aşaması ve Sonrası 258
8.3.1. Çalışanlar için Performans Değerlendirme Uygulamaları 264

BÖLÜM 9
Kurumsal Kültür

9.1. Mükemmellik Arayışları 271
9.2. Edgar H. Schein- Kurumsal Kültür Öğeleri 275
9.3. Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler 277
9.4. Cameron ve Quinn – Rekabetçi Değerler Modeli 284
BÖLÜM 10
Kurumsal İtibar
10.1. Kurumsal İtibarın Önemi 290
10.2. Kurumsal İtibar Oluşturan Faktörler 292
10.3. Kurumsal İtibarın Ölçümlenmesi 296

KİTABIN HİKAYESİ 299
YAZARIN NOTU 301
KAYNAKÇA 307