Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2012 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.850,00
925,00
1.190,00

Toplam

Basım Tarihi : 2012
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 

Yayın Kurulu

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Recep Kahraman
Saba Özmen
Selçuk Öztek
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu

Danışma Kurulu

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Recep Kahraman
Saba Özmen
Selçuk Öztek
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 109

 • İnsan Hakları Bakımından Avukatlık Mesleği (I) - Dilek Ekmekçi
 • Kredi Kartı Üyelik Ücretinin Tüketiciden Tahsili ve Haksız Alınan Kart Ücretinin İstirdatı Koşulları - Mehmet Akif Tutumlu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirketler Yönetim Kurulu’nun Şirketi Temsil Yetkisi - Necip İlker Karaoğlan
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Borçlunun Temerrüdünün Genel Sonuçları ve Para Borçlarında Temerrüdün Sonuçları - Rabia Sever
 • Avukatın Üzerinin, Büro Veya Konutunun Aranması - Hasan ŞİŞMAN

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 110

 • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu - Diğdem Göç Gürbüz
 • 6762 ve 6102 Sayılı Yasalar Bağlamında Anonim Ortaklık Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Nisapları - Ali Demirbaş
 • Halka Açık Şirketler Kendi Pay Senetlerini İktisap Edebilirler mi? - Soner ALTAŞ
 • İnsan Hakları Bakımından Avukatlık Mesleği (II) - Dilek Ekmekçi

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 111

 • Yönetim Hukukunda Yönetsel ve Yargısal İşlem Ayırımı ve Yargısal İşlemin Ölçütleri - Cevdet Atay
 • 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Ön İnceleme - Çelik Ahmet Çelik
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Taksitle Satım Sözleşmesine İlişkin Getirilen Düzenlemeler - Seda Öktem Çevik, Aslı Makaracı Başak
 • Referandum Sonucu Kabul Edilen Anayasa Değişikliği, Anayasallık Denetimine Tabi Tutulabilir mi? - Mesude Altunel
 • Türkiye ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler Işığında İnternet Ortamında Kişisel Bilgilerin Depolanması ve Kullanılması - Dinç Şanver

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 112

 • Son Yasal Düzenlemeler Kapsamında Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal İktisabı - Nihayet Durukanoğlu
 • Kanunlar ve İdari İşlemler Bakımından Geriye Yürümezlik İlkesi - Taner Ayanoğlu
 • Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Bağımsız Denetimi - Soner ALTAŞ
 • Sigorta Sözleşmelerinde Menfaat - Arman Özdemir
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Opuz v. Türkiye Kararı - Demet Aslı Çaltekin

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 113

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Özellikle Denetime İlişkin Görev ve Yetkileri ve Türk Ticaret Kanunu’na Etkileri Konusunda Bir Değerlendirme - Aytaç Köksal
 • Noterliklerce Mirasçılık Belgesi Verilmesi - Hasan Özkan
 • Satılanın Ayıbına Karşı Tekeffül ve Hata Hükümlerinin Yarışması - Tekin Karaca
 • Hukuk Yargılamasında İstinafa Başvuru Usulü ve İstinafta Yeni Vakıa ve Delillere Dayanılması - Özgür Memişoğlu
 • “Yeni” Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Getirdikleri - Kemal Erol
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeri Kanunu’nun Dava Şartları, İlk İtirazlar ve Dava Çeşitlerine İlişkin Hükümlerinin İş Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi - Gül BÜYÜKKILIÇ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 114

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen İşlem Denetçiliğine Genel Bir Bakış - Soner ALTAŞ
 • Devlet Denetleme Kurulu ve Kamu Denetçiliği Kurumu - Cevdet Atay
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Gizli Tanıklık ve Adil Yargılanma Hakkı - Ziya Çağa Tanyar
 • E-Devlet Şifresi ile Öğrenilen Vergisel Bilgilerden Yola Çıkılarak Bu İşlemlerin Dava Konusu Yapılabilirliği - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan
 • İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süreleri - Serap Alemdar Yıldırım

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 115

 • Yargıtay Kararları Işığında Gönüllü Vazgeçme - Cihan Şahin
 • Tüketici Mahkemelerinde Çözülmesi Gereken İhtilaflar - Ünal Ertabak
 • How to Promote the Acceptance of the HNS Convention? (I) - Çiğdem Boğa
 • Yeni TTK Işığında Anonim Şirket Organlarının İşlev Ayrımı - Soner ALTAŞ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 116

 • 21/22 Mayıs Olayları Üzerine İlan Edilen Sıkıyönetim Süresince Yayınlanan Tebliğler - Zafer Üskül
 • 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasası’nın Zamanaşımı Hükümleri Üzerine Görüşler - Çelik Ahmet Çelik
 • Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Ölçüsü ve Yargıtay Uygulamasındaki Yeri - İsmail Özgün Karaahmetoğlu
 • HNS Konvansiyonunun Kabulü Nasıl Değerlendirilebilir? (II) - Çiğdem Boğa
 • 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vehçelerine Dair Sözleşme’nin 13(B) Maddesi Uyarınca İadesinin Çocuğa Psikolojik Zarar Verecek Olması Sebebi ile Reddi (I) - Gökçe KELAHMET

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 117

 • Yeni TTK’ya Uyum Açısından İşletmeler/Şirketler İçin Önemli Bazı Tarihler ve Bu Süreçte Yapılması Gerekenler - Mehmet Bahtiyar
 • 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’yla Cumhurbaşkanı’nın 7 Yıl Olarak Belirlenen Görev Süresi Üzerine Düşünceler - Ömer Keskinsoy
 • Taşıma Hukuku Karar İncelemesi CMR’nin Uygulanma Şartları ve Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu - Aydın Alber YÜCE
 • 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vehçelerine Dair Sözleşme’nin 13(b) Maddesi Uyarınca İadesinin Çocuğa Psikolojik Zarar Verecek Olması Sebebi ile Reddi - Gökçe KELAHMET

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 118

 • 15/16 Haziran 1970 Sıkıyönetimi: Bir Değerlendirme ve Bildiriler - Zafer Üskül
 • İsveç ve Türk Hukukunda Ombudsman Kurumu - Yusuf Başlar
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Bağlamında Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi - Gülen Sinem Tek
 • Su Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Düşünceler - Ahmet M. Güneş

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 119

 • Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukukî Statüsü - Nihayet Durukanoğlu
 • İnsan Ticareti Mağduru Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Çalışma Hakları - Nihayet Durukanoğlu
 • Madencilik Sektöründe Yeni Teşvik Uygulamaları - Mustafa Topaloğlu
 • Madencilik Sektöründe Yeni Teşvik Uygulamaları - Taner Ercan
 • Sayıştayların Anayasal Görünümü I: Avrupa Yüksek Denetim Kuruluşları Teşkilatı Üyesi Kurul Tipi Sayıştaylara Anayasal Bir Bakış - M. Tevfik Gülsoy, M. Alpertunga Avcı
 • Sayıştayların Anayasal Görünümü II: İngiltere, İrlanda ve İskandinav Ofis Tipi Sayıştaylara Anayasal Bir Bakış - M. Tevfik Gülsoy, M. Alpertunga Avcı
 • Incoterms 2010 ile Getirilen Yenilikler - Alparaslan Kürşat Tangün

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 120

 • Borçlar Hukuku Bakış Açısıyla- Tacirin Ticari İşletmesi İle İlgili Olarak Gördüğü İş ve/veya Hizmet Karşılığı Ücret İsteme ve İş ve/veya Hizmeti Görürken Verdiği Avans ve Yaptığı Giderlerin (Harcama ve Sarfiyatın) Giderimini Faiziyle Birlikte Talep Hakkı (6102 Sayılı TTK M.20) - Mustafa Alper Gümüş
 • Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumu -
 • Uluslararası Ceza Hukukunda Amirin Emrini İfa Sorumluluğu - Olgun Değirmenci
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinin Uygulanması - Aslı Makaracı Başak

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Legal Hukuk Dergisi 2012 Yılı Aboneliği Sayıları