Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

558,00
279,00
362,70

Toplam

Basım Tarihi : 2017
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 

EDİTÖRLER KURULU

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Ünlütepe
Müjgan Tunç Yücel
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Kaman Karan
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 169

 • Alman Ticaret Kanunu’na Göre Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı - Murat Can Atakan
 • İngiltere ve Türkiye Yasama Meclislerine Dair Kısa Bir İnceleme - Ümit Güveyi
 • Sigorta Şirketlerinin Denetimi - Mustafa Tolga Tümoğlu
 • Göç, Sığınma ve Suç İlişkisi - Enes Berksun
 • Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 170

 • Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası - İlknur Uluğ Cicim, Yunus Alhan
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Verilen Mahkeme Kararlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde Tanınması ve Tenfizi - Merve Acun Mekengeç
 • Tenkis Defi - Oğuz Ersöz
 • Yakalama Koruma Tedbiri - Nergiz Gamze Demir
 • Cazibe Merkezleri Programının Esasları - Yavuz AKBULAK
 • Yabancı Yatırım Çekmede Önemli Bir Adım: Vatandaşlık - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 171

 • Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin Kararlarında Kadına Yönelik Şiddet - Songül Atak
 • 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler - Murat Can Atakan
 • İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu - Sinan Sarıkaya
 • ABD Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından “Business Judgment Rule” Kavramı - Semih Sırrı Özdemir
 • Esnaf Ahilik Sandığı - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 172

 • TTK m. 376 f. 1 ve 2 Hükümlerine İlişkin Düşünceler - Tolga Ayoğlu
 • Sağlık Çalışanlarının Görev Kusurlarına Yönelik İdari ve Adli Soruşturmaların Analizi - Gülşen DİZLEK - Yasemin AKBULUT
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken Hususlar - Nihan YANCI ÖZALP
 • Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Koşullarında Hata - Reşit Karaaslan
 • Hukuksal Koruma Sigortalarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar (Stand-Alone) - Tennur Koyuncuoğlu
 • 5237 Sayılı Yasa Uygulamasında Akıl Hastalıklarının Kusur Yeteneğine Etkisi ve Adli Psikiyatrik Sürece Hukuki Bakış - Hüseyin KÜSKÜ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 173

 • Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali - Diğdem Göç Gürbüz
 • Mülkiyet Hakkının İmar Kısıtlılığı Nedeniyle İhlali: Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler - Murat Oruç
 • Suça Etki Eden Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenlerin Şeriklere (Azmettiren ve Yardım Eden) Sirayeti - Reşit Karaaslan
 • Eşler Arasında Yapılan Mirastan Feragat Sözleşmesi - Ali Suphi Kurşun
 • Bazı Alacakların (Vergi, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları, İdari Para Cezaları, Sigorta Primleri vb.) Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Ne Getiriyor? - Yavuz AKBULAK
 • Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı Neler Getiriyor? - Yavuz AKBULAK
 • Yeni Bir Piyasa: Türkiye Ürün İhtisas Borsası - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 174

 • İdarenin Özel Faaliyetlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Kuramsal Bir Sorgulama - Taner Ayanoğlu, Burak Oder
 • Türkiye Futbol Federasyonu’nun Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Görüşü Hakkında Düşünceler ve Eleştiriler - Taner Ayanoğlu
 • Çocuğun Desteğinden Yoksun Kalan Ana ve Baba Açısından Bakım İhtiyacı İçine Düşme Şartı - Selman Arısoy
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Seçmenin Yurtdışı Merkezlerde Oy Hakkı 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 2015 Genel Seçimleri Örneği - Hilmi Can Turan
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu - Oğuz Ersöz

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 175

 • Devlet Yükseköğretim Kurumları Tarafından Yükseköğretim Hizmeti Karşılığında Alınan Bedellerin Mali Güce Göre Ödeme İlkesi Kapsamında Analizi - M. Umur Tosun, İlhami Öztürk
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması ve Seçiminin Gündeme Bağlılık İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Sevgi Bozkurt Yaşar
 • Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesesine Bakış - Rezan EPÖZDEMİR
 • İş Adamı Kararı İlkesi ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği - Semih Sırrı Özdemir
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Getiriyor? - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 176

 • Yeni Düzenlemeye Göre Hukuk Temel Alanı Doçentlik Başvuru Kriterlerinin Değerlendirilmesi - Mustafa Avcı
 • “Adın Ne Değeri Var?” – Evliliğin Kadının Soyadına Etkisi - Başak Başoğlu
 • Bağımsız İdari Otoritelerin Düzenleme Yetkisi - Harun Yılmaz

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 177

 • Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi - Bahar Konuk Sommer, Bengül KAVLAK
 • “Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir? - Ferhat USLU, Firdes YÜZBAŞI
 • Tür Değiştirmeye Hâkim Olan İlkeler - İmran AYDIN
 • TTK m. 1259 Bakımından Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı - Duygu DEMİREL
 • Ürün İhtisas Borsasının Faaliyet Esasları - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 178

 • Limited Şirketlerde Müdürün, Atanması, Yönetim ve Temsil Yetkisi ve Yetkilerinin Sınırlandırılması - Hacı Kara
 • Torba Kanun Uygulamaları Üzerine Bir Eleştiri - Ferhat USLU, Firdes YÜZBAŞI
 • Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Kapsamında Rusya-Ukrayna Krizinin ve Kırım’ın İlhakının Değerlendirilmesi - Ali CENGİZ
 • Sözleşmenin Devri - Zeynep Damla TAŞKIN, Ali ŞAHBAZ
 • Vergi Kanunlarında Değişiklik Öngören 27 Eylül 2017 Tarihli Torba Yasa Tasarısı Düzenlemeleri - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 179

 • Anonim Şirketin Kuruluş Aşamasındaki Eksikliklerden Kaynaklanan Fesih Davası - Nilüfer Boran Güneysu
 • Anayasalarda Etkili Olan Temel Düşünce Sistemleri ya da İdeolojiler - Ferhat USLU, Mehmet AKGÜL
 • 20. Yılında 28 Şubat Post-Modern Darbesinin Merkez-Çevre İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi - H. Gökçe ZABUNOĞLU
 • 1062 Sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanununa Göre, Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Arazi Sorunları ve Çözüm Önerileri - Haluk SARUHAN
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 180

 • Yönetimde İstikrar İlkesinin Gerçekleşmesine Yönelik Bir Araç Olarak Seçim Barajı Uygulamaları - Cengiz ARIKAN
 • Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Denetimi ve Kimi Anayasaya Aykırılık Sorunları - Ferhat USLU, Oğuzcan KUTKAN, Mehmet AKGÜL
 • Anonim Şirketlerde Hazırlık Dönemi (Devresi) Faizi - Aydın Alber YÜCE
 • Kat Mülkiyetine 5711 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler - Haluk SARUHAN
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim - Yavuz AKBULAK

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği Sayıları