Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.500,00
1.250,00
1.560,00
1.615,00
2.055,00

Toplam

Basım Tarihi : 2018
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 


YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 181

 • Türk Velayet Hukukunda Yeni Gelişmeler - Ebru Ceylan
 • Elbirliği Mülkiyeti Çerçevesinde El Atmanın Önlenmesi Davası ve Ecrimisil Tazminatı Talebi (Özellikle Miras Ortaklığı Halinde) - Pakize Ezgi AKBULUT
 • Türk Ceza Kanunu Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu - Sibel Can
 • Milletlerarası Tahkimde Davadan Men Tedbirleri - Gönenç Gürkaynak, Ceyda KARAOĞLAN NALÇACI, Tuğba ULUAY, Ahmet Bahadır ERKAN
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 182

 • Borçlar ve Ticaret Hukuku Bağlamında Fatura ve İade Faturası Hakkında Bazı Değerlendirmeler - Halit Aker
 • İlâmlı İcranın Geri Bırakılması (İİK md. 33, 33/a) - Ayşe KILINÇ
 • Ölüden Organ Nakli – Ölüm Anının Tespitinin Önemi- Ölen Kişinin Vücut Parçaları Üzerinde Tasarruf ve Naaş Üzerinde Hakka İlişkin Bazı Düşünceler - Erika BITON SERDAROĞLU
 • Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacının Özellikleri ve Uyması Gereken Etik İlkeler - Zafer İÇER

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 183

 • Mülkiyet Hakkının Aranmasında Zaman ve Maliyet Analizi: Tesis Kadastrosu Örneği - Yakup Emre ÇORUHLU, Okan YILDIZ, Bayram UZUN
 • Rekabet Kurulu’nun 12 Banka Hakkında Verdiği İhlal Kararı Üzerine Açılmakta Olan Tazminat Davaları Hakkında Bazı Düşünceler - Kerem Cem Sanlı
 • 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Bağımsızlığı - Çağla Tansuğ
 • Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancıların Dernek Kurma Özgürlüğü - Bengül KAVLAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 184

 • Elektronik Tebligat - Mehmet Köksal
 • Gecikme Faizinin Enflasyon Oranını Aşan Kısmının Anayasaya Aykırılığı Sorunu - Uğur Yiğit
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan “Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü” Kavramının Endüstri Ürünleri Tasarımı Meslek Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Erkut ERYAYAR
 • Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri - Yalçın Kavak
 • Elektronik Delil ve Ceza Yargılamasında Kabul Edilebilirliğine İlişkin Bir İnceleme - Yusuf Başlar
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesi - Yavuz AKBULAK
 • 7103 Sayılı Kanun Ne Getiriyor? - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 185

 • İhalenin Feshi Davasının Taşınmazın Tesciline Engel Olması - Okay Durman
 • İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu: İstinaf mı İtiraz mı? - Halil ALTINDAĞ
 • Anonim Ortaklıkta Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) - Nazlı TENGİZ
 • Sermaye Hareketleri Hakkında TCMB Genelgesinin Esasları - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 186

 • Haksız Fiilde Geçici Ödeme (Ya da Geçici Ceza) - Aziz Can Tuncay, Dilara ÇIPLAK
 • Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Bazı Uluslararası Belgelerin Ceza Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi - Ali Rıza TÖNGÜR, Ekrem ÇETİNTÜRK
 • Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Sözleşme Türlerine Göre Değerlendirilmesi - Ahmet Fevzi KİBAR
 • Alman Ceza Hukuku Sistemindeki Silah Tasnifleri - Enes KÖKEN
 • Son Vergi ve İmar Barışı Ne Getiriyor? - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 187

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yükletenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenleme - Elvin BATMAZ SİLAHTAROĞLU
 • Nükleer Santral İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu - Başak Başoğlu
 • Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Çekinceler - Perçem ARMAN
 • Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları ve Uluslararası Sözleşmeler - Yasin Aydoğdu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 188

 • 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına (İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar - Etem Sabâ ÖZMEN, Gülşah Sinem Aydın
 • Ceza Hukuku Genel Kuramına Giriş Üzerine Bir Deneme - Uğur URUŞAK
 • Carl Schmitt’in Hukuk Düzeninin Temeli Hakkındaki Görüşleri - Onur ALTUNSU
 • Ceza Hukukunda Doğum Sonrası Psikozun Kusurluluğa Etkisi - Elif Almıla KÖKDEMİR

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 189

 • Türk İdari Yargılama Hukukunda Karar Verme Usulü ve Hükmün Tesis Edilmesi - Ahmet Kürşat Ersöz
 • Davalının Davayı Kabulü İkrar Teşkil Eder mi? - Orhan EROĞLU
 • İnternette Haber Arşivlerinde Unutulma Hakkı: İfade Özgürlüğü İhlali mi, Özel Yaşama Saygı Hakkının Doğal Sonucu mu? - Ulaş KARAN
 • Akreditif ile Ödeme Şeklinde Temiz Taşıma Belgesi - Zeynep TUNCA ÖZCAN
 • Türk Ekonomisine İlişkin Alınan Bazı Önlemler - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 190

 • Türk Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk - Ebru Ceylan
 • Belirsiz Süreli Tek Satıcılık Sözleşmesinin Olağan Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesinde Fesih Bildirim Süresi - Tuba BİRİNCİ UZUN
 • Bölge Adliye Mahkemesi’nin Temyize Tabi Kararları - E. Gökçe KARABEL
 • Bilinmeyen Bir Kurum Olarak TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı - Merve ÜREM ÇETİNEL
 • Yabancı Yatırım Çekmeyi Hedefleyen “Vatandaşlık” Adımında Son Durum - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 191

 • Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesinde İdariYaptırımlarla Bağlantılı İdari Kararların Etkisi - Taner Ayanoğlu
 • Limited Şirket Müdürünün Haklı Sebeple MahkemeKararıyla Azli ve Azlin Doğurduğu Hukuki Sonuçlar - Ali KAYA
 • İdari Yargının Görev Alanından Çıkartılan İdariYaptırımların Yargısal Denetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler Uyuşmazlık MahkemesiKararları ve Türk Hukuk Doktrini - Abdulvahap DARENDELİ
 • İdari Yargıda Delillerin Değerlendirilmesinin Kanuni Sınırları - Zehra KARAKUŞ IŞIK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 192

 • Saydamlık Kuralı Bağlamında Genel İşlem Koşulu Denetimi Yönünden Rekabet Hukukunda Koşul Rekabeti ve Rekabet İhlalinin Değerlendirilmesi (I) - O. Gökhan Antalya, Doğa Ekrem DOĞANCI
 • Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Davalarında Zamanaşımı - Kadir BAŞ
 • Ceza Muhakemesinde Müdafiin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri - Rezan EPÖZDEMİR
 • Sporda Zorunlu Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanması - Ümit Orhan
 • Beyaz Rehin Cirosu - Hakan YILDIRIM

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği Sayıları