Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

630,00
283,50
396,00
378,00
522,00

Toplam

Basılı yayın siparişleriniz Pazartesi ve Perşembe günleri kargoya verilecektir.
Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 193

 • İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi ve Bu Bedellerin Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar - Nuray Ekşi
 • Kuzeydoğu Asya Ülkelerinin Güncel İdare Hukukuna Genel Bir Bakış - Yücel OĞURLU, Ahmet Kalafat
 • Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Devlet Üzerine Notlar - Abdurrahman SAYGILI, H. Gökçe ZABUNOĞLU
 • Müzekkeresiz Yakalama ve Tedbire İlişkin Önem Arz Eden Bazı Meseleler - Can Canpolat
 • Ücret Garanti Fonundan Yararlanma Koşullarına İlişkin Genel Değerlendirme - Özgür Oğuz
 • Saydamlık Kuralı Bağlamında Genel İşlem Koşulu Denetimi Yönünden Rekabet Hukukunda Koşul Rekabeti ve Rekabet İhlalinin Değerlendirilmesi (II) - Gökhan Antalya, Doğa Ekrem DOĞANCI

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 194

 • 657 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Görevlilerinin Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı - Mustafa Avcı, Gökhan Güncan
 • Çocuğun Özel Hayatının Gizliliği Hakkı Kapsamında Velayet Hakkının Ceza Hukuku Bakımından Sınırı - Özge Apiş, Zahit Yılmaz
 • Fransız Hukukunda Mahkeme Dışı Anlaşmalı Boşanma - Cem Özcan
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü - Sinem Servet Özdemir
 • Sözleşmenin Yorumlanması Meselesine Türk ve İngiliz Hukuklarının Farklı Yaklaşımı - Eda Şahin, Damla Özden Çelt
 • Miras Sözleşmelerinin Sinallagma Boyutu - Rahmi Can Ömür

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 195

 • Sınır Aşıcı İş İlişkilerinde Haksız Fiilden Doğan Taleplere Uygulanacak Hukukun Tayini - Doğa Elçin
 • Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasındaki Davadan Vazgeçme Şartı Üzerine Düşünceler - Mutlu Kağıtcıoğlu
 • Konkordatonun İş Sözleşmelerine Etkisi - Özgür Oğuz
 • Adam Çalıştıranın Sorumluluğunda Bir Boşluk: Bağımsız Yüklenicinin Fiilinden Sorumluluk - Betül Özlük
 • Anayasa Yargısında Karşıoyun Rolü ve Önemi Üzerine Bir İnceleme - Peri Uran Murphy
 • Yazılı Paylaşma Sözleşmesine Dayalı Olarak Mirasın Paylaşılması - Mustafa Ünlütepe
 • Çok Uluslu Şirketler, İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler’in Değişen Stratejisi - Mehmet Özyürek

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 196

 • Yeni Hükümet Sistemi ve Yüzde On Seçim Barajı Üzerine Düşünceler - Ekrem Ali Akartürk
 • Tasarrufun İptali Davasının Kabulünden Sonra Taşınmazdaki Mevcut Kiracıların Kira Bedelini Kime Ödeyeceği Sorunu - Efe Direnisa
 • Türk Anayasa Mahkemesinin Seçilmiş Kararlarında Girişim Özgürlüğü Üzerine Kısa Bir İnceleme - Ümit Güveyi
 • Genel Kolluk Personeline İlişkin Geçici Olarak Kontrol Altına Almanın Hukuki Mahiyeti - Celal Işıklar
 • Anayasa Mahkemesi’nin Binali Özkaradeniz ve Diğerleri Kararı Üzerine Düşünceler - Kasım OCAK
 • Ceza Muhakemesinde Deliller Bakımından Etkin Soruşturma Yükümlülüğü - Batuhan HOŞGÜL

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 197

 • Etik Kuralın Yapısı ,Ceza Adaleti ve Etik İlişkisi - Ömer Ömeroğlu
 • 6502 sayılı Kanun ile Yargıtay Kararları Işığında Tüketicilerin Kaldıraçlı Alım Satım (Foreks) İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme - Efe Direnisa
 • Aile Konutu Üzerinde Yapılan İşlemler Nedeni ile Devletin Sorumluluğu - Meliha Sermin Paksoy
 • Toplumsal Cinsiyet, Ataerkillik ve Namus Cinayetleri Kıskacında Kadın Sorunu - Gülaser ÇELİK BİLGİN
 • İnşaatçı İpoteği - Mehmet ÇAKIROĞLU
 • Elektrik Piyasasında Tedarik Faaliyetleri, Bu Faaliyetlerin Rekabet Hukuku Açısından; Bu Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğun İdare Hukuku Açısından İrdelenmesi - Güven SÜSLÜ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 198

 • Çağdaş Eğilimler Işığında Seçim Uyuşmazlıklarının Denetimi - Ekrem Ali Akartürk, Tevfik Sönmez Küçük
 • Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvurularda Uyguladığı ve Yorumladığı Medenî Usûl Hukuku Kuralları - Efe Direnisa
 • Umumi Mağazalar ve Lisanslı Depolar Tarafından Çıkarılan Kıymetli Evraka İlişkin Hukuki Meseleler - Barış KAYA
 • Avrupa Parlamentosu’nun “Robotik Hakkında Medenî Hukuk Kurallarına İlişkin 16 Şubat 2017 Tarihli Tavsiye Kararı”nın Genel Bir Tahlili ve Yasalaştırma Öngörüleri - Sinan Sami Akkurt
 • Milletvekili Andının Milletvekilliği Statüsüne Etkisi - Sinem Şirin

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 199

 • Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m.135) - Coşkun Koç
 • İsviçre Federal Mahkemesi’nin ATF 142 III 9 Kararı Işığında Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukuki Sorumluluğu - Cem Özcan
 • Alman Federal Mahkemesinin 28.11.1975 I ZR 127/73 Sayılı Kararı Işığında Kelepçeleme Sözleşmesine Dair Bir Değerlendirme - Çiğdem Mine YILMAZ, Gizem DÖNMEZ
 • Medeni ve İdari Yargılama Usullerinde Islahın Karşılaştırılması - Can Ceylan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 200

 • Türk Hukukunda Milletvekillerine Uygulanan Disiplin Cezaları - Özen Ülgen Adadağ
 • Yargıtay Kararları Çerçevesinde İsimsiz Sözleşmelerde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi - Murat Topuz
 • Mahkemeye Erişim Hakkı Yönünden Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması Usulünde Zorunlu Başvuru ve Dava Açma Süresi Hakkında İçtihadi Görüşlerin Seyri - M. Aytaç ÖZELÇİ
 • Sözleşmeli Öğretmen Atama Sürecinde Yapılan Sözlü Sınav ve Güvenlik Soruşturmalarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Muhammed Göçgün
 • Anonim Şirket ile Yönetim Kurulu Üyeleri Arasındaki İş Sözleşmelerinin Geçerliliği ve Hukuki Sorunlar - Sami KOCABIYIK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 201

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Yenilikler Kapsamında Anonim Ortaklık Payının İntifa Hakkına Konu Olması - Murat Yusuf Akın, Abdüssamet YILMAZ
 • Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Mine Kasapoğlu Turhan
 • Yeniden Yapılandırma Davalarında (TTK m. 191-192-193) Arabuluculuk Üzerine Düşünceler - Sinan Sarıkaya
 • Kuzey Kıbrıs Hukukunda ve Türk Hukukunda Cezalandırma Yetkisinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Sınırlandırılması - Görkem Göktuna
 • Ortak Girişim ve Konsorsiyumlarda Ortaklar Arası Mülkiyet İlişkisi ve Hukuki Sonuçları - Sercan Uçar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 202

 • Boşanma Sonrası “Ortak Velâyet” Kavramının, Özellikle Türk Hukuk Uygulaması Bakımından Genel Olarak Değerlendirilmesi - Sinan Sami Akkurt
 • Müşterek Faillikte Sınırın Aşılması ve Şahısta Hata - Gülşah Bostancı Bozbayındır
 • Avrupa Birliği’nde Sınırların Güvenlikleştirilmesi: Frontex ve İnsan Hakları - Tülay Yıldırım Mat, Merve İspirli Armağan
 • ICSID Hakem Kararlarında Devletin Sorumluluğu ve Uluslararası Hukukun Üstünlüğü - Ali Osman Karaoğlu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 203

 • Çoklu Temelde Ayrımcılık Yasağı - Bahar Konuk Sommer, Sinan Sürücü
 • Tacirler Arası Sözleşmelerde Kullanılan Genel İşlem Koşulları Denetimine İlişkin Yaklaşımlar AB, Alman ve Türk Hukuklarına Göre Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - Ayşegül Küçükdağlı
 • Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Atanmasında Parlamento İçi Muhalefetin Rolünün Karşılaştırmalı Hukuk Açısından İncelenmesi - Abdurrahman Tekin
 • Çin’in Yeni Yabancı Yatırım Kanununu Nasıl Anlarız? Analiz ve Yorum - Ebru Şensöz Malkoç, Abudurexiti Abulaiti
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğrudan Doğan Yararlanma Kısıtlamalarına İlişkin Ödevlerinin Kaldırılması veya Değiştirilmesi Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Şerhi - Ali Ömer Girgin
 • Zayi Nedeniyle Kambiyo Senedinin İptalinde Karar Hamilinin Müracaat Borçlularına Rücu Sorunsalı - Ramazan Turan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 204

 • Medeni Yargıda Terditli İlişkinin Konusuna Dair Değerlendirmeler - Cumhur Rüzgaresen
 • Tescilli Markanın Hukuki Yönden Korunmasında Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Güncel Değerlendirmeler - Barış KAYA
 • Avukat’ın ‘Tüketme’ Hakkı - Nezihe Tekman
 • Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk - Bayram Aslan
 • Tasarrufun İptali Davalarında Süreler - Talih Uyar
 • Kamu Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Yöntemi - Soner ALTAŞ
 • Adi Ortaklık Sözleşmeleri İçin 5N 1K: Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim? - Rebia Rezzan Özduran

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği Sayıları