Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

750,00
375,00
480,00
487,50
630,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 205

 • Anayasal Denetim ve Denge Mekanizmasının Asli Aracı Olarak İtham Etme/Impeachment - Aslan Delice
 • Türk Ceza Hukukunda Kışkırtıcı Ajan - Zahit Yılmaz
 • Rehinli Taşınır Sicili ve Özel Sicillerin Rehin Hakkının Kurulması ve Üçüncü Kişilerin Hak İktisapları Üzerindeki Etkisi - Gizem Turan
 • Sigorta Sektöründe Siber Risk- Siber Sigorta - Ahmet Karayazgan
 • Anonim Ortaklığın Feshini Mümkün Kılan Haklı Sebep Kavramının Özellikleri - Rahmi Can Ömür
 • Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçek Olması” ve “Hayatın Olağan Akışına Uygunluk” Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar - Talih Uyar
 • Kamu Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Yöntemi - Soner ALTAŞ
 • Hukuki Dinlenilme Hakkının, Somut Boşanma Davasına İlişkin Yargıtay Kararındaki Muhalefet Şerhinde Değerlendirilmesi - Remzi Demir

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 206

 • Yargıtay Kararlarında Tüketicilerin Manevi Tazminat Taleplerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Unsurları Değerlendirme - Ebru Ceylan
 • İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesinde Görülen Ntaganda Davası Üzerine Bir İnceleme - İslam Safa Kaya, Huzeyfe Karabay
 • Avrupa Birliği Tarafından Düzenli Hat Deniz Yolu Taşımacılığı Yatay İş Birliklerine Uygulanan Grup Muafiyetleri - Alperen Akkaya, Nil Kula Değirmenci
 • Uluslararası Hukuk: Af Yasaları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi - Yeliz Budak
 • Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlali: Paylaşanebeveynlik - Özge Üstün
 • Alacaklıya “Dava Konusu” Arsa Üzerinde Tanınan Cebri İcra Yetkisi, Davalı-Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olan ‘Bina’yıda Kapsar mı? - Talih Uyar
 • İstihkak İddiasının Reddine Neden Olan Fiili Durumlar “İİK. m. 96 vd.” - Talih Uyar
 • Limited Şirket Müdürlerini Sorumluluktan İbra Ederken Uyulacak Usul ve Oy Hakkından Yoksunluk Hali - Soner ALTAŞ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 207

 • Önalım Hakkı Yükümlüsü Paydaşın Payına Bağlı İpotek Kurmasının Hüküm ve Sonuçları - Gökhan Şahan
 • Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Bağımsız Denetim Kuruluşunun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu - A. Oğuzhan Hacıömeroğlu, Hale Şahin
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adil Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi - Perçem ARMAN, Özde Dereboylular
 • Usul Ekonomisi İlkesi - Ece Ayça Eker
 • Elektrik Enerjisi Piyasasında EPDK’nun Re’sen İcra Yetkisi - Aslıhan Duman
 • “Malen” Kaydını Taşıyan ‘Bono’ya Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davasında Kimin, Neyi ve Nasıl İspat Etmesi Gerekir? - Talih Uyar
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Ecrimisil Tazminatı - Murat Tezcan, Ekin Topatan
 • Cemaat Vakıfları ile İlgili Hukuki Düzenlemeler - Oğuzhan Arslan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 208

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belediye Şirketlerinin Statüsünün Değerlendirilmesi - Duran Bülbül, Ayşegül Bilgiç Ulun
 • Bir Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Başka Davada Delil Değeri - Ersin ERDOĞAN, S. Hilal Üçüncü
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Yaklaşımı ve Bu Yaklaşım Doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun İlgili Hükümlerinin İrdelenmesi - Dilaver Nişancı
 • Sermaye Artırımında Sermayenin “Takas” Suretiyle Sağlanması İşleminin Hukuki Niteliği ve Takas Konusu Alacağın “Değerlendirilmesi” Meselesi - Funda Özdin
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim - Elif Kara
 • COVİD-19 Sürecinde Tahkimde Süreler: Türk Hukukunda Öğreti ve Kurumsal Uygulamalar - Ural Aküzüm
 • Singapur Arabuluculuk Sözleşmesinin Türk Hukukuna Yansıması - Yonca Fatma Yücel
 • Kısa Çalışma ve Ödeneği Hakkında Bilgi Notu - Zeynep Yıldırım
 • Bulut Bilişimde Bilgi Güvenliği ve Konunun Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Cemal Araalan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 209

 • Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü - Yavuz Erdoğan
 • Sağlar Arası İvaz Borcunun Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Miras Sözleşmesinden Dönme - Pakize Ezgi AKBULUT
 • Korona Virüs Salgınının (COVİD-19) Çekin İbrazı ve Ödenmesine Etkisi - Gökmen Gündoğdu, Barış C. CANTÜRK
 • Uluslararası Basketbol Uyuşmazlıklarının Çözüm Mercii Olarak Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) ve Kararlarının İcrası - Bengül KAVLAK
 • Kamu Görevlilerinin İstifa Hakkı Üzerine Bir Anayasal Değerlendirme - Tevfik Sönmez Küçük
 • İcra Dairesinde Satılan Taşınmazların/Taşınırların, “Alacağa Mahsuben” Satın Alınmasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar - Talih Uyar
 • Kadın Haklarının Birleşmiş Milletler Belgelerinde Düzenlenmesi ve Örgütün Kadın Haklarına Yönelik Yapılanması - Dilaver Nişancı
 • Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi - Özel AYDIN
 • Karar İncelemesi: 805 Sayılı Kanun & Tahkim Dilinin Türkçe Olması Zorunluluğu - Ural Aküzüm

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 210

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamına Giren Tüketici Sözleşmeleriyle İlgili Değerlendirmeler - Ebru Ceylan
 • Türkiye’de Lojistik Firmaların Kalite Geliştirme Çalışmaları İçin Ulusal Mevzuat ve Örnek Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma - Selminaz Adıgüzel
 • Avrupa Birliği Hukukunun Sınıraşan Uygulama Sorunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Üçüncü Ülkelere Etkisi - Canan Erdoğan, Belkıs Vural Çelenk
 • Mecburi Dava Arkadaşlarının Usul İşlemlerinin, Duruşmaya Gelmeyen Dava Arkadaşı Bakımından Hüküm İfade Etmesi (HMK m. 60) - Orhan EROĞLU
 • Müstakbel Vakıf - Özge Arpacı
 • Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler - Hakan Pekcanıtez, Evrim Erişir
 • İnşaat Hukukunda “Hakkı Saklı Tutma”nın Önemi - İlker Hasan Duman
 • Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler - İsmail Mert Şanlı

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 211

 • Çanakkale Savaşlarının Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları - İslam Safa Kaya
 • Türk Medeni Hukukunda 1960 Tarihli Bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Yol Açtığı Sorun Üzerine Değerlendirmeler - Ali Hulki CİHAN
 • Limited Şirketlerde Ortaklara Veto Hakkı Tanınması - Altan Fahri GÜLERCİ
 • Anayasa Mahkemesi’nin Aile Konutu Hakkında Haczedilemezlik Şikayetinin İleri Sürülmesine İlişkin 12.12.2019 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi - Mert NAMLI
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Komiteler - Elif Kara
 • Borçlunun Doğmuş Olan İstihkakları, Bu İstihkakları Üzerine -Henüz İstihkaklar Doğmadan- 'Haciz İhbarnamesi' (İİK.89) Göndererek Daha Önce Haciz Koymuş Olan Alacaklılarına mı Yoksa Bunları 'Vergi Borcu'ndan Dolayı Usulüne Göre Haciz Ettirmemiş Olan Vergi Dairesine mi -'Sıra Cetveli' (İİK.140 vd.) Yapılmadan- Ödenebilir? - Talih Uyar
 • Azerbaycan Mahkeme Sisteminde Ticaret Mahkemelerinin Yeri - Eldost MEMİŞOV
 • Asıl İşverenin Psikolojik Tacizine Uğrayan Alt İşveren İşçisinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı - Banu ÖZDEN

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 212

 • Askerlik Yükümlülüğü Dahil Çok Vatandaşlığın Ortaya Çıkardığı Başlıca Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Düzenlemeler - Nuray Ekşi
 • Medeni Usul Hukukunda Terditli Taleplerin İncelenmesi - Cumhur Rüzgaresen
 • Yargıtay Kararlarına Objektif İsnadiyet Teorisi Bakımından Bir Bakış - Hasan Çataklı
 • Yeni Lex Mercatoria’nın Uluslarüstü Hukuk Düzenine Evrilişi - Ahmet Cemil Yıldırım
 • Suçluların İadesinde Çifte Suçluluk Prensibi ve İade Kapsamındaki Suçların Belirlenmesi - Sibel Can
 • Toplantı veya Gösteri Yürüyüşüne Engel Olma Suçu - Emrah Özdemir
 • Kamu Alacağından Dolayı Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nın Tarafları (6183 s. K. m.25) - Talih Uyar
 • Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması - Büşra Kesik Canbulut

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 213

 • Ticari İşletme Kirası Kavramı ve Ticari İşletme Kirasının Kuruluşu - Alper Uyumaz, Mehmet Cemil Türk
 • Yargıtay Kararları Işığında Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali - Murat Türe
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) Kapsamında Eser Sahibinin Manevi Hakları ve Yargıtay Kararları Işığında Bu Hakların Hukuksal Koruma Yolları - Zeynep Özcan, Ayşe Betül Özcanoğlu
 • Kişilik Hakkı Kapsamında Çocuklar Üzerinde Yapılacak Klinik Araştırmalar - Melike Ergün Topcu
 • Covid-19 Salgınının Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi - Burcu Sırataş
 • Türk Hukukunda Holdingler ve Şirketler Topluluğu - Yavuz AKBULAK
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Sorumluluğu - Atay Cibooğlu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 214

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mal Grubunun Önemi - Zeynep Özcan, Yaren Koç
 • Yükleten Tarafından Temiz Konişmento Karşılığında Verilen Garanti Mektubu ve Geçerliliği - Zeynep TUNCA ÖZCAN
 • Yaşam Hakkı ve Etik Değerler Bağlamında Organ Nakli - Seyfettin Kara
 • Alacaklı Pay Sahibinin Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Yaptığı Nakdi Ödeme Sonrası Pay Sahibinin Alacağının Ödenmesi Üzerine Düşünceler - Funda Özdin
 • Ceza Muhakemesinde Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m. 133) - Özde Dereboylular
 • Tasarrufun İptali Davalarında “Tasarrufun İptali Sebepleri”ne Genel Bir Bakış - Talih Uyar
 • Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem - Çağdan Erdoğan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 215

 • Uluslararası Hukukta İnsan Dışı Hayvanlar ve İnsan Dışı Hayvanların Birey Olarak Uluslararası Hukuk Süjeliği - Mustafa Erçakıca
 • Ticari İşletmenin Devrinde Bazı Sorunlu Noktalar ve Buna İlişkin Tespitler - Ferhat Kayış
 • 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun'a Eleştirel Bir Bakış - İsmail G. ESİN
 • Hukuki Yönüyle Siber Sigorta ve Sessiz Siber Teminatının Çalışma Esasları - Ahmet Karayazgan
 • Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet - Elif Yazgan
 • Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu’nun (İİK. m.338/I; 89/IV) Uygulamada Tartışılan Yönleri - Talih Uyar
 • Türk Reel Sektörünün 2015-2019 Dönemi Mali Yapısı - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 216

 • Sermaye Şirketlerinde Rekabet Yasağından Muafiyet ve Örtülü Kazanç Aktarımı Sorunu - Hasan Karakılıç
 • Vasiyet Borçlusunun, Vasiyet Edilen Mala İlişkin Sorumluluğu - Gökçe Canarslan
 • Ceza Muhakemesinde Teknik Araçlarla İzleme - Nebahat Kayaer
 • Kişilik Haklarının Sosyal Medya Ortamlarında İhlali ve Başvurulabilecek Yollar - Serdar Pınarbaşı
 • Boşanmanın Mali Sonuçlarından Maddi Tazminat - Kevser Yıldırım
 • Türk ve Avusturya İş Hukukunda Çalışma Belgesi: Aslen Çok da Farklı Olmayan Hukuksal Düzenlemeler - Alpay Hekimler, Reinhard Resch
 • Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın ‘Ayrılmaz Parçaları’ ve ‘Eklentileri’ Hakkında -İpotekli Alacaklı ve Ticari İşletme Rehni Sahibi Tarafından- İstihkak Davası Açılabilir mi? - Talih Uyar

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları