Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

4.060,00
2.035,00
2.845,00
2.640,00
3.450,00

Toplam

Basım Tarihi : 2022
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

EDİTÖRLER KURULU

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ VE TEMSİLCİ

Banu Tosun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
. Kürşat TURANBOY
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Ethem Saba Özmen
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Filiz Keskin
Gülçin ÇAM
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Zeliha Nur KAMAN

HAKEMLER

Emine Yazıcıoğlu
Ezgi Cankurt
Hakan Karan
Olgun Değirmenci
Özlem Yenerer Çakmut
Şafak Narbay
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 229

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Rejiminin Tasfiyesinden Sonra Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Hangi Mal Grubuna Ait Olduğunun Belirlenmesi - Orhan ÇETİN
 • İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İfa Ayıplı İfa Ayrımı - Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT
 • Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye - Nazmi OCAK
 • Suça Sürüklenen Çocuklar Açısından Uzlaştırma - Tuğçe DEMİR
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında İdari Yargıda Makul Sürede Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi - Eren Can BENAKAY
 • Şirket Bölünmelerinde Takip Edilecek Aşamalar ve Düzenlenecek Belgeler - Soner ALTAŞ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 230

 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler - Nurten ÖZTÜRK
 • İrade Özgürlüğü ve Genel İşlem Şartı - Fatma Süzgün ŞAHİN ÜNVER
 • Vade Farkının Hukuki Niteliğine Bağlı Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Sonuçlar - Mustafa Göktürk Yıldız
 • Ebeveynlerin Çocuklarının Kişisel Verilerini Sosyal Medyada Paylaşmasının (Sharenting) Nedenleri ve Konuyla İlgili Hukuki Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme - Firdevs YÜZBAŞI TOBAZ
 • Cayma Hakkının Kullanılması Süreci ve Sonuçları - Eda ÇATAKLAR
 • Taksirli Hareketlerin Birleşmesi Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazasına İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi - Mehmet SAYDAM, Yusuf KAÇAR

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 231

 • Türk Anayasa Hukuku ve Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Açısından Çocuğun Din ve Vicdan Özgürlüğü - Memet Erdem Aybay
 • Hukukçu Bilirkişi Atanması Yasağı ve Bu Yasağın İptalinin Reddine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi - Aydın Çelik
 • Tacirin Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü Bağlamında Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması - Hasan KARSLIOĞLU
 • İdari Yargılama Usulünde Yanlışlıkların Düzeltilmesi - Yunus ERASLAN
 • Miras Hukuku Etkili Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Yücel Can TÜRKER
 • Büyükşehir Belediye Meclisinin Oluşum Şekline İlişkin Bir Anayasal Değerlendirme - Tevfik Sönmez Küçük, Eren SÖNMEZ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 232

 • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Tutuklama Yetkisi - İslam Safa Kaya, Ali CENGİZ
 • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Temel Bir İnsan Hakkı Olan Gömülme Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi - Görkem Göktuna
 • Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Açısından Avrupa İçin Dijital Tek Pazar Stratejisinin Son Adımı: Dijital Pazarlar Yasası Taslağı - Erman EKİNGEN
 • Türk Hukukunda Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar ve Taşıyıcı Anneliğe İzin Verilmesi İçin Gerekli Düzenlemeler - Ecem KÖK
 • Anonim Şirketler Hukukunda Yönetimin Devri ve Sorumluluk - Mustafa FAAL

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 233

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkimde Hakem Kararlarının Gerekçesi Üzerine Düşünceler - Efe Direnisa
 • Yargı Kararlarında Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Yoluyla İlişkili Şirketin Sorumlu Kılınması - Ayşe Şahin
 • Otonom Gemilerin Korsanlığın Önlenmesine Etkileri - Ayça UÇAR
 • Akreditife Dair Elektronik Belge İbrazı ve E-UCP Kuralları - Nihat Şenol UZUN
 • Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Bakımından Karasularının Durumu - Yunus Emre BAĞLAR

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 234

 • Güncel Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası - Şükran Şıpka, Gönül AKYASAN BİRSEN
 • İş Kazalarının Ceza Hukuku Boyutu - Ahmet Burak AKIN
 • Dava Yönetimi ve Yapay Zekâ Etkileşimi Üzerine Düşünceler - Sevda BORA ÇINAR
 • 1994, 2004 ve 2016 York Anvers Kurallarında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Faysal GÜDEN
 • Kişisel Verilere Erişim Hakkı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - Serkan BÜYÜKÇAĞLAR, Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK
 • İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması veya Borcu Almaktan ve İpoteği Çözmekten Kaçınması Sebebiyle, İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini (İİK.m.153) - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 235

 • Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Davaya Katılma ve Kanun Yollarına Etkisi - Murat Aydın
 • Bir Sorumsuzluk Nedeni Olarak İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (TCK m.128) - Soner Hamza ÇETİN
 • Türk Ceza Hukuku Doktrininde Suçun Unsurları - Sezgi DEMİRKALE, Lamiha Öztürk, Evrim GÜN
 • Popülizm ve İnsan Hakları - Ceren YILDIZ
 • Eşlerden Birinin Ölümü Hâlinde Katılma Alacağı ile Miras Payı Arasındaki İlişki - Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 236

 • Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ Kapsamında Türkiye’deki Liman İşletmelerinde ISPS Kod Hizmet Tarifesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi - Kazım YENİ , Barış KULEYİN, Nil KULA
 • Anonim Şirketlerin Borçlanma Araçları İhracı Süreci - Nihan Değirmencioğlu Aydın
 • Türk ve İngiliz Hukuku Kapsamında İlân Yoluyla Ödül Sözü Verme - Ayten Ordu
 • Dünya’da ve Ülkemizde Dijital Bankacılık ve Hukuka Yansımaları - Osman Bahadır Sinan, Ahmet Tok
 • Birleşme ve Devralmalarda Etki Prensibinin Uygulama Alanı - Rağbe YANKIN
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıptan Doğan Sorumluluğu ve Ayıp Dolayısıyla Arsa Sahibinin Hakları - Hüseyin TANGÜNER

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 237

 • Hakem Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk - Süheylâ BALKAR
 • Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması - İnanç İŞTEN
 • CMI Kılavuzu ve Kurtarma Ücreti’nin York Anvers Kuralları 2016 Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Faysal GÜDEN
 • Deniz Taşımacılığında Türk Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Yükün Tasfiyelik Hale Gelmesinin Konteyner Demurajı Alacağına Etkisi - Sevi Ceren DALBEYLER
 • Adil Yargılanma Hakkı ve İdari Yargıda İçtihat Farklılığı - Eren Can BENAKAY

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 238

 • Israrlı Takip Suçu - Yavuz Erdoğan, İnanç İŞTEN
 • Hologram Markaları - Başak KARMUTOĞLU
 • 2010, 2013 ve 2021 Yıllarında Revize Edilen UNCITRAL Tahkim Kurallarının Türk Tahkim Hükümleri ile Karşılaştırılması ve Etkisi - Ticen Azize ÖZRAŞİT
 • Onarıcı Adalet Anlayışı ve Suça Sürüklenen Çocukların Yer Aldığı Uzlaştırma Sürecinde Mağdurun Yeri - Ziya Can Arıca
 • Grup Bağlılığı (Sargınlığı) ve Performans İlişkisi; Kariyer Meslek Grubu Üzerine Bir Saha Çalışması - Ufuk ÜNLÜ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 239

 • Tahkim Dili - Süheylâ BALKAR
 • Hukukta Yeni Kurumsalcılık Teorisine Geç Bir Giriş - Gökçe Çataloluk
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yasa Gücünde Kararnamelerin İvedilik Şartı - Bezar Eylem Ekinci
 • Liyakat İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri - Hikmet Öztunç
 • Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlaliyle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi - Betül Asena Sönmez

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 240

 • Ormanı İşgal ve Ormandan Faydalanma (Yararlanma) Suçunun Hukuki Olarak İncelenmesi - Osman Devrim Elvan
 • Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Değerlendirmeler - Selman Karakul
 • Güncel Gelişmelerle Cimer Başvuruları Ve İdari Yargıda Dava Açma Sürelerine Etkileri - Çağla Tansuğ
 • Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Şartları - Sera Reyhani Yüksel
 • Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Vermiş Olduğu Zararlar Bağlamında İdarenin Kusur Sorumluluğu - Mehmet Hatipoğlu

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sitemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım
Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to registe. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri , the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2022 Yılı Aboneliği Sayıları