Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 23

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2004 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Kasım 2004
Sayfa Sayısı : 355
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

 

Hukuk Haberleri 

Yeni Türk Ceza Kanunu Yayınlandı

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında

Kanun Yayınlandı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Değiştirildi

Anonim ve Limited Şirketlerin Rekabet Kurumuna

Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar Belirlendi

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair

Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Kabul Edildi

Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe

Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak

Esaslar Hakkındaki Tebliğ Yayınlandı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair

Tebliğ Yayınlandı 

Adlî Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik Yayınlandı

Hukuki Makaleler 

Vekil ile Yürütülen Dava veya İcra Takiplerinde

Tebligatın Vekil Yerine Asil Adına Çıkarılmasının

Hukukî Sonuçları

Doç. Dr. Timuçin Muşul 

Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan

Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yolu İncelemesi

-Özellikle İstinaf-

Doç. Dr. Muhammet Özekes

Yasak İfade Alma Yöntemleri ve Önlenmesi

Dr. Ali Hakan Evik

Son Değişiklikler Çerçevesinde Ana Hatları ile

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması ve

İtirazda Adres Bildirme Zorunluluğu

Av. Hikmet Çiçek

Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin

Basel Komitesi İlkeleri

Av. İbrahim Orkun Atalay

Anonim Ortaklıklar Hukukunda

Yönetim Kurulu Toplantı Nisabı

Muhsin Keskin

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları 

Hukuk Genel Kurul Kararları 

Hukuk Daire Kararları 

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları 

Ceza Genel Kurul Kararları 

Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

Güncel Mevzuat 

5235 sayılı Kanun (Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemeleri Hk.)

5236 sayılı Kanun (HUMK Değişikliği Hk.)

5237 sayılı Kanun (Yeni TCK) 

5238-5250 sayılı Kanunlar (Anlaşma Onayları Hk.) 

Resmi Gazete Fihristi 

Önemli Bilgiler 

Kıdem Tazminatı Tavanı 

Asgari Ücret 

Yıllık Ücretli İzin Süreleri 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 

Harçlar Tarifesi 

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Enflasyon Oranları 

04.12.2003 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu 

Döviz Kurları 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Atilla Coşkun
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayri Domaniç
İlhan Yılmaz
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
  • Vekil ile Yürütülen Dava veya İcra Takiplerinde Tebligatın Vekil Yerine Asil Adına Çıkarılmasının Hukukî Sonuçları - Timuçin Muşul
  • Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yolu İncelemesi -Özellikle İstinaf- - Muhammet Özekes
  • Yasak İfade Alma Yöntemleri ve Önlenmesi - Ali Hakan Evik
  • Son Değişiklikler Çerçevesinde Ana Hatları ile İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması ve İtirazda Adres Bildirme Zorunluluğu - Hikmet Çiçek
  • Bankacılıkta Etkin Gözetim Ve Denetime İlişkin Basel Komitesi İlkeleri - İbrahim Orkun Atalay
  • Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu Toplantı Nisabı - Muhsin Keskin