Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 28

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Nisan 2005
Sayfa Sayısı : 356
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Hukuk Haberleri        

1 Nisan 2005 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Türk Ceza Kanunu,

Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun ve Diğer Kanunların Yürürlük

Tarihleri 1 Haziran 2005 Tarihine Ertelendi 

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve

Uygulama Şekli Hakkında Kanun Yayınlandı         

Kabahatler Kanunu Yayınlandı        

İcra ve İflâs Kanunu Değiştirildi      

Kadastro Kanunu Değiştirildi          

Yeni İl Özel İdaresi Kanunu Yayınlandı     

Noterlik Kanunu Değiştirildi

İş Mahkemeleri Kanunu Değiştirildi

Kozmetik Kanunu Yayınlandı          

Yüksek Öğrenim Affı Kanunu Yayınlandı  

Yeni Dernekler Kanunu Yönetmeliği Yayınlandı    

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası

Kanunu Yayınlandı   

Gecikme Zammı Oranı Aylık % 3 Olarak Belirlendi           

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yenilendi        

Danıştay Daireleri Arasında Görev Değişikliği Yapıldı     

Hukukî Makaleler       

Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı

ve Hakkın Bazı Güncel Sorunları

Doç. Dr. Muhammet Özekes

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

Bedellerinde Uygulanacak Faiz Oranları

Doç. Dr. Seyithan Deliduman          

Olumsuz Tesbit Davasının Konusu (I)

Av. Talih Uyar          

5237 Sayılı TCK, 5271 Sayılı CMK ve 5275 Sayılı CGTİHK

ile Getirilen Yenilikler

Hâkim Erkan Canak  

Yargıda Uygulanan Faizler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Av. Çelik Ahmet Çelik         

Sigorta Sözleşmesinde Emtia Olarak Gösterilerek

Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının

Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair

Yargıtay (11. HD, E:2001/9499, K:2002/1223, T:14.02.2002) Kararının İncelenmesi

İbrahim Orkun Atalay           

Aile Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler

Hâkim İzzet Doğan   

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları      

Hukuk Genel Kurul Kararları            

Hukuk Daire Kararları           

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları         

Ceza Genel Kurul Kararları  

Ceza Daire Kararları   

Danıştay Kararları      

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları      

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları         

Anayasa Mahkemesi Kararları       

Güncel Mevzuat         

Kanunlar        

5304 s. Kanun (Kadastro Kanunu Değişikliği Hk.)

5302 s. Kanun (İl Özel İdaresi Hk.) 

5309 s. Kanun (Noterlik Kanunu Değişikliği Hk.)  

5313 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)   

5314 s. Kanun (Uluslararası Protokol Onayı Hk.)   

5312 s. Kanun (Deniz Çevresinin Kirlenmesi Hk.)  

5307 s. Kanun (LPG ve Elektrik Piyasası Kanunları Hk.)   

5310 s. Kanun (Denizcilik Müsteşarlığı Hk.)           

5315 s. Kanun (Uluslararası Sözleşme Hk.) 

5308 s. Kanun (İş Mahkemeleri Kanunu Değişikliği Hk.)   

5311 s. Kanun (İİK Değişikliği Hk.)

5316 s. Kanun (YÖK Değişikliği Hk.)         

5318 s. Kanun (Uluslararası Anlaşmanın Onayı Hk.)          

5322 s. Kanun (İlçe Adı Değişikliği Hk.)    

5323 s. Kanun (İlçe Adı Değişikliği Hk.)    

5324 s. Kanun (Kozmetik Hk.)        

5320 s. Kanun (CMK Hk.)   

5326 s. Kanun (Kabahatler Hk.)       

5328 s. Kanun (Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Hk.)

Resmî Gazete Özeti  

Önemli Bilgiler           

Kıdem Tazminatı Tavanı        

Asgari Ücret   

Yıllık Ücretli İzin Süreleri      

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)           

İşsizlik Sigortası Primi          

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi  

Yeniden Değerleme Oranı    

Katma Değer Vergisi Oranları          

Değerli Kâğıtlar (2005)         

Yasal Faiz Oranları    

Damga Vergisi (2005)           

Harçlar Tarifesi (2005) (Yargı Harçları)       

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler     

Enflasyon Oranları    

04.12.2004 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu  

1412 Sayılı CMUK Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar

İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları 

Legal Hukuk Dergileri Abonelik Formu

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri            

Kavramlara Göre Arama Dizini         

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Hakkın Bazı Güncel Sorunları - Muhammet Özekes
  • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinde Uygulanacak Faiz Oranları - Seyithan Deliduman
  • Olumsuz Tesbit Davasının Konusu (I) - Talih Uyar
  • 5237 Sayılı TCK, 5271 Sayılı CMK ve 5275 Sayılı CGTİHK ile Getirilen Yenilikler - Erkan Canak
  • Yargıda Uygulanan Faizler Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Çelik Ahmet Çelik
  • Sigorta Sözleşmesinde Emtia Olarak Gösterilerek Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair Yargıtay (11. HD, E:2001/9499, K:2002/1223, T:14.02.2002) Kararının İncelenmesi - İbrahim Orkun Atalay
  • Aile Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler - İzzet Doğan