Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 29

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mayıs 2005
Sayfa Sayısı : 407
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Hukuk Haberleri        

Kanuni Faiz Oranı Yıllık % 12 Olarak Değiştirildi  

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği Yayınlandı         

Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nin

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı       

Askeri Ceza Kanunu ve Disiplin Mahkemeleri

Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıldı     

Sendikalar Kanunu Değiştirildi        

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı 

Hukukî Makaleler       

4389 Sayılı Kanunu Değiştiren ve TMSF’ye İntikal Eden

Bankaların Kredi Alacaklarını 6183 Sayılı Kanuna

Tabi Tutan 4969, 5020 ve 5021 Sayılı Kanunlar

Prof. Dr. Hayri Domaniç      

Yargıtay 19. H.D.’nin

03.03.2005 Tarih ve E. 2004/13006, K. 2005/2165 Sayılı

Kararı Hakkındaki Düşüncelerimiz

Doç. Dr. Timuçin Muşul       

Anayasal Açıdan Piyasalara Mikro İktisadi Müdahaleler

Şahin Ardıyok           

Olumsuz Tespit Davasının Konusu (II)

Av. Talih Uyar          

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Av. Nezih Sütçü        

Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının

Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair

Yargıtay Kararının İncelenmesi

(11. HD, E: 2001/9499, K: 2002/1223, T: 14.02.2002)

İbrahim Orkun Atalay           

Yasal Faizin Yeni Bir Yasa ile Değiştirilmesi

Üzerine Düşünceler

Av. Çelik Ahmet Çelik         

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları      

Hukuk Genel Kurul Kararları            

Hukuk Daire Kararları           

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları         

Ceza Genel Kurul Kararları   

Ceza Daire Kararları   

Danıştay Kararları      

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları      

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları         

Anayasa Mahkemesi Kararları           

Güncel Mevzuat         

Kanunlar        

5327 s. Kanun (Bazı Kanunlarda Değişiklik Hk.)

5329 s. Kanun (Askeri Ceza ile Disiplin Mah. Kanunları Hk.)       

5330 s. Kanun (553 S. KHK’de Değişiklik Hk.)     

5331 s. Kanun (3143 S. Kanuna Madde Eklenmesi Hk.)    

5332 s. Kanun (2821 S. Kanun’da Değişiklik Hk.) 

5335 s. Kanun (Bazı Kanun ve KHK’da Değişiklik Hk.)   

Resmî Gazete Özeti  

Önemli Bilgiler           

Kıdem Tazminatı Tavanı        

Asgari Ücret   

Yıllık Ücretli İzin Süreleri      

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)           

İşsizlik Sigortası Primi          

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi  

Yeniden Değerleme Oranı    

Katma Değer Vergisi Oranları          

Değerli Kâğıtlar (2005)         

Yasal Faiz Oranları    

Damga Vergisi (2005)           

Harçlar Tarifesi (2005 Yargı Harçları)          

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler     

Enflasyon Oranları    

04.12.2004 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu  

1412 Sayılı CMUK Gereğince Yapılacak

Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi     

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları 

Legal Hukuk Dergileri Abonelik Formu

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri            

Kavramlara Göre Arama Dizini         

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • 4389 Sayılı Kanunu Değiştiren ve TMSF’ye İntikal Eden Bankaların Kredi Alacaklarını 6183 Sayılı Kanuna Tabi Tutan 4969, 5020 ve 5021 Sayılı Kanunlar - Hayri Domaniç
  • Yargıtay 19. H.D.’nin 03.03.2005 Tarih ve E. 2004/13006, K. 2005/2165 Sayılı Kararı Hakkındaki Düşüncelerimiz - Timuçin Muşul
  • Anayasal Açıdan Piyasalara Mikro İktisadi Müdahaleler - Şahin Ardıyok
  • Olumsuz Tespit Davasının Konusu (II) - Talih Uyar
  • Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi -
  • Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair Yargıtay Kararının İncelenmesi (11. HD, E: 2001/9499, K: 2002/1223, T: 14.02.2002) - İbrahim Orkun Atalay
  • Yasal Faizin Yeni Bir Yasa ile Değiştirilmesi Üzerine Düşünceler - Çelik Ahmet Çelik