Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 33

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Eylül 2005
Sayfa Sayısı : 340
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

Hukuk Haberleri        

İstanbul Barosu Karşı Taraf Vekalet Ücreti

Hakkında Görüş Açıkladı     

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Değiştirildi

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı   

Yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik Yayınlandı         

Yeni Bağ- Kur Sağlık Sigortası Yardımları

Yönetmeliği Yayınlandı         

Bağ-Kur Pirimlerinin Hesaplanması Ödenmesi

ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Hukukî Makaleler       

İflasın Ertelenmesi

Av. Şakir BALCI      

5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel

Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Yrd. Doç. Dr. A. Caner YENİDÜNYA       

Borçlar Kanunu Tasarısı ile Karşılaştırmalı Olarak

Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Arş. Gör. Özgür BAŞYİĞİT

Yabancı Faizin Türk Kamu Düzeni

Karşısında Uygulanabilirliği

Av. Dr. Hacı Kara     

TMSF’nin Rolü; Türkiye’de Varlık Yönetim Kuruluşlarının

Hukuki ve İktisadi Analizi

Şahin ARDIYOK     

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları      

Hukuk Genel Kurul Kararları            

Hukuk Daire Kararları           

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları         

Ceza Daire Kararları   

Danıştay Kararları      

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları      

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları         

Anayasa Mahkemesi Kararları           

Güncel Mevzuat         

Resmî Gazete Özeti  

Önemli Bilgiler          

Kıdem Tazminatı Tavanı        

Asgari Ücret   

Yıllık Ücretli İzin Süreleri      

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)           

İşsizlik Sigortası Primi          

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

Kurumlar Vergisi Oranı 

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi  

Yeniden Değerleme Oranı    

Katma Değer Vergisi Oranları          

Değerli Kâğıtlar (2005)         

Yasal Faiz Oranları    

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları          

Damga Vergisi (2005)           

Harçlar Tarifesi (2005 Yargı Harçları)          

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler     

Enflasyon Oranları    

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre 

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu  

1412 Sayılı CMUK Gereğince Yapılacak

Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi     

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU   

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri            

Kavramlara Göre Arama Dizini         

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini       

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • İflasın Ertelenmesi -
  • 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar - Ahmet Caner Yenidünya
  • Borçlar Kanunu Tasarısı ile Karşılaştırmalı Olarak Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi - Özgür Başyiğit
  • Yabancı Faizin Türk Kamu Düzeni Karşısında Uygulanabilirliği - Hacı Kara
  • TMSF’nin Rolü; Türkiye’de Varlık Yönetim Kuruluşlarının Hukuki ve İktisadi Analizi - Şahin Ardıyok