Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 36

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 0
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

Hukuk Haberleri....................................................................... 4223

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Değiştirildi.............................. 4225

Yeni Bankacılık Kanunu Yayınlandı......................................... 3915

Türkiye Barolar Birliği Ücretli Çalışan Avukatlara Yapılan

Haksızlıklar Hakkında Görüş Açıkladı...................................... 4225

Yeni Türkiye İstatistik Kanunu Yayınlandı................................ 4231

İletişimin Dinlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı................ 4231

Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatında Değişiklik Yapıldı................... 3922

 

Hukukî Makaleler..................................................................... 4233

5237Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104/II Maddesinin

Anayasaya Aykırılığı Savıyla Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru

ve Bir Değerlendirme

C. Savcısı Tamer Soysal........................................................ 4235

Tapu Sicili İşlemleri

Hidayet Mat.......................................................................... 4243

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan

Hakve Alacaklarının Haczi (İİK. Mad. 89)

(II.Bölüm)

Av.Talih Uyar...................................................................... 4251

Hukukumuzda Organ ve Doku Naklindeki İzin Koşulu

Cemile Güneş........................................................................ 4273

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları ....................  4277

Hukuk Genel Kurul Kararları .................................................  4279

Hukuk Daire Kararları ...........................................................  4290

 

 

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları ........................  4369

Ceza Genel Kurul Kararları ....................................................  4371

Ceza Daire Kararları .............................................................  4376

 

Danıştay Kararları ....................................................................  4393

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ...........................................  4401

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu İlke Kararları ...............  4411

 

Anayasa Mahkemesi Kararları ................................................  4417

 

Güncel Mevzuat .......................................................................  4421

Kanunlar................................................................................ 4423

5411 s. Kanun (Bankacılık Hk)................................................ 4423

5413 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4481

5414 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk)...................... 4483

5415 s. Kanun (Uluslararası Protokol Onayı Hk)...................... 4483

5416 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4484

5417 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4484

5418 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4484

5419 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4484

5420 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4485

5421 s. Kanun (Uluslararası Üst Kurul Kararı Onayı Hk.)......... 4485

5422 s. Kanun (Uluslararası Protokol Onayı Hk.)..................... 4485

5423 s. Kanun (Uluslararası Anlaşma Onayı Hk.)..................... 4486

5424 s. Kanun (Uluslararası İşbirliği Zaptının Onayı Hk.).......... 4486

5425 s. Kanun (Uluslararası Mutabakat Muhtırasının

Onayı Hk.)............................................................................. 4486

5426 s. Kanun (Uluslararası Protokol Onayı Hk.)..................... 4487

5429 s. Kanun (İstatistik Hk.).................................................. 4488

5431 s. Kanun (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat

ve Görevleri  Hk.).................................................................. 4503

5432 s. Kanun (Bilgi Edinme Kanunu Değişikliği Hk.)............... 4513

Resmî Gazete Özeti................................................................ 4515

 

Önemli Bilgiler .........................................................................  4523

Kıdem Tazminatı Tavanı ........................................................  4525

Asgari Ücret .........................................................................  4525

Yıllık Ücretli İzin Süreleri .......................................................  4526

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)................... 4526

İşsizlik Sigortası Primi............................................................. 4526

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi................................................ 4526

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi................................................ 4527

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi................................................ 4527

Kurumlar Vergisi Oranı.......................................................... 4527

Geçici Vergi Oranları.............................................................. 4527

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi........................................... 4527

Yeniden Değerleme Oranı...................................................... 4527

Katma Değer Vergisi Oranları................................................ 4528

Değerli Kâğıtlar (2005)........................................................... 4528

Yasal Faiz Oranları................................................................. 4528

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları..................................... 4529

Damga Vergisi (2005)............................................................ 4529

Harçlar Tarifesi (2005 Yargı Harçları)..................................... 4531

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler....................... 4535

Enflasyon Oranları.................................................................. 4535

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu......................................... 4537

5271 Sayılı CMK Gereğince Yapılacak

Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi........................ 4539

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları......................................................................... 4540

LEGALHUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU........... 4543

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri .........................  4545

Kavramlara Göre Arama Dizini ..............................................  4547

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ..................................  4557

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104/II Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru ve Bir Değerlendirme - Tamer Soysal
  • Tapu Sicili İşlemleri - Hidayet Mat
  • BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ -KIYMETLİ EVRAKA BAĞLI OLMAYAN- HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. mad. 89) (II) - Talih Uyar
  • Hukukumuzda Organ ve Doku Naklindeki İzin Koşulu - Cemile Güneş