Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 40

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Nisan 2006
Sayfa Sayısı : 325
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 Hukuk Haberleri

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yayınlandı

SSK ve BAĞKUR Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Hakkındaki Kurum Duyuruları

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Değiştirildi

Bankacılık Kanunu Değiştirildi

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek

İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun Yayınlandı

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Yayınlandı

Hukukî Makaleler

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Madde Kenar Başlıklarının

Yasa Metnine Dahil Olup Olmayacakları Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat ERÇİN

Boşanma Davası Esnasında Davacının Ölmesi Halinde

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı (TMK 181.Madde)

İstanbul Hakimi İzzet DOĞAN

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Av. Serhat SARISÖZEN

Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi

Arş. Gör. Mehmet Emin ALŞAHİN

Trafik Kazalarıyla İlgili Tazminat Davalarında

Kanıtların Toplanması

Av. Çelik Ahmet ÇELİK

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları 

Hukuk Genel Kurul Kararları

Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları 

Ceza Genel Kurul Kararları 

Ceza Daire Kararları 

Danıştay Kararları 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararlar

Güncel Mevzuat 

Kanunlar

5465 s. Kanun (UNIVERSIADE Kanunu Hk.)

5466 s. Kanun (Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Hk.)

5458 s. Kanun (Sosyal Güvenlik Prim Alacakları Hk.)

5469 s. Kanun (Uluslararası Ortaklık Anlaşması Hk.)

5470 s. Kanun (Uluslararası Anlaşmanın Onaylanması Hk.) 

5471 s. Kanun (Döner Sermaye ile Bütçe Kanunu Hk.)

5472 s. Kanun (Bankacılık Kanunu Hk.)

5467 s. Kanun (Bazı Kanun ve KHK Değişikliği Hk.)

5468 s. Kanun (Medeni ve Siyasi Haklar Hk.)

5474 s. Kanun (Uluslararası İşbirliği Anlaşması Hk.)

5475 s. Kanun (Yükseköğretim Kurumları Hk.)

5476 s. Kanun (At Yarışları Hk.)

5478 s. Kanun (Tütün ve Tütün Mamulleri Hk.)

5477 s. Kanun (Türk Tabipleri Birliği Hk.)

5473 s. Kanun (Memur ve Söz. Personele Ek Ödeme Hk.)

Resmî Gazete Özeti

Önemli Bilgiler 

Kıdem Tazminatı Tavanı 

Asgari Ücret 

Yıllık Ücretli İzin Süreleri 

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)

İşsizlik Sigortası Primi

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi

Yeniden Değerleme Oranı

Katma Değer Vergisi Oranları

Değerli Kâğıtlar (2006)

Yasal Faiz Oranları

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları

Damga Vergisi (2006)

Harçlar Tarifesi (2006 Yargı Harçları)

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Enflasyon Oranları

04.12.2005 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe

Giren Yeni Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu

5271 Sayılı CMK Gereğince Yapılacak

Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Atalay
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Madde Kenar Başlıklarının Yasa Metnine Dahil Olup Olmayacakları Sorunu - Ferhat Erçin
  • Boşanma Davası Esnasında Davacının Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı (TMK 181.Madde) - İzzet Doğan
  • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato - M.Serhat Sarısözen
  • Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi - Mehmet Emin Alşahin
  • Trafik Kazalarıyla İlgili Tazminat Davalarında Kanıtların Toplanması - Çelik Ahmet Çelik