Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 46

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Ekim 2006
Sayfa Sayısı : 360
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

Hukuk Haberleri

Hukukî Makaleler

Kanunî Şufa Hakkının Kullanılmasına İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. Maddesi Üzerine Düşünceler

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin

Alman Medenî Kanununun İfa Engellerine İlişkin Yeni Düzenlemesi Ve Türk Hukuku Düzenlemesiyle Karşılaştırılması

Prof. Dr. Detlev W. Belling

Dr. Herdem Belen

Sigortacının İspat Yükünü Paylaşması

Av. İbrahim Gül - Av. Nurcan Bal

Türk Ceza Kanunu’nda Ve Basın Kanunu’nda Düzenlenen Benzer Nitelikteki Adliye Aleyhine Suçlar

Stj. Av. Belde Silahçıoğlu

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

Danıştay Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmi Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Kıdem Tazminatı Tavanı

Asgari Ücret

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

İhbar Tazminatı

(Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)

İşşizlik Sigortası Primi

2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi

Yeniden Değerleme Oranı

Katma Değer Vergisi Oranları

Değerli Kâğıtlar (2006)

Yasal Faiz Oranları 

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları

Damga Vergisi (2006)

Harçlar Tarifesi (2006) (Yargı Harçları)

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Enflasyon Oranları

04.12.2005 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren Yeni Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesine Göre Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu

CMK Avukatlık Ücret Tarifesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Atalay
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • Kanunî Şufa Hakkının Kullanılmasına İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. Maddesi Üzerine Düşünceler - Ferhat Erçin
  • Alman Medenî Kanununun İfa Engellerine İlişkin Yeni Düzenlemesi Ve Türk Hukuku Düzenlemesiyle Karşılaştırılması - Herdem Belen, Detlev W. Belling
  • Sigortacının İspat Yükünü Paylaşması - İbrahim Gül, Nurcan Bal
  • Türk Ceza Kanunu’nda Ve Basın Kanunu’nda Düzenlenen Benzer Nitelikteki Adliye Aleyhine Suçlar - Belde Silahçıoğlu