Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 57

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2007 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Eylül 2007
Sayfa Sayısı : 313
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

Hukuk Haberleri

Hukukî Makaleler

Bir Tarafın Dinletmekten Vazgeçtiği Tanığın Dinlenmesini Diğer Taraf İsteyebilir Mi?

Mehmet Akif Tutumlu

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 19.1.2007 Tarihli ve E.2005/1-K.2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Ayni Hak Kazanılmasında “Davasızlık” Şartının Anlamı

Dr. Kerem Cem Sanlı  - Göktürk Uyan

Faktoring ve Menkul Kıymetleştirme İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Ödünç Olarak Kabullerinin Yaratacağı Hukuki Meseleler

Av. Halil Doğru

Aracı Kurumlar

Murat Oruç

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

Danıştay Kararları

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı

Danıştay Daire Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Evrenos Önen – Türkiye Davası

Güncel Mevzuat

Resmi Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemler İtibariyle Asgari Ücret

Asgari Ücretin Brüt ve Net Tutarları

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)

İşşizlik Sigortası Primi

2007 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Katma Değer Vergisi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi

Yeniden Değerleme Oranı

Değerli Kâğıtlar (2007)

Yasal Faiz Oranları

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Gecikme Zammı Oranları

Damga Vergisi (2007)

Harçlar Tarifesi (2007) (Yargı Harçları)

Harçlar Tarifesi (2007) (Noter Harçları)

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre)

Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinin İlgili Bölümü

Cmk Avukatlık Ücret Tarifesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Legal Hukuk Dergileri Abonelik Formu

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İbrahim Orkun Atalay
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • Bir Tarafın Dinletmekten Vazgeçtiği Tanığın Dinlenmesini Diğer Taraf İsteyebilir Mi? - Mehmet Akif Tutumlu
  • Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 19.1.2007 Tarihli ve E.2005/1-K.2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Ayni Hak Kazanılmasında “Davasızlık” Şartının Anlamı - Kerem Cem Sanlı, Göktürk Uyan
  • Faktoring ve Menkul Kıymetleştirme İşlemlerinin Hukuki Niteliği ve Ödünç Olarak Kabullerinin Yaratacağı Hukuki Meseleler - Halil Doğru
  • Aracı Kurumlar - Murat Oruç