Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 89

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2010 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 384
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

Hukuk Haberleri

Hukukî Makaleler

Bedensel Zararlarda Güç Kaybı Tazminatı

Av. Çelik Ahmet ÇELİK

Türk Hukukunda Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil Terimi Hakkında Düşünceler

Av. Erenalp RENÇBER

Avrupa Adalet Divanı’nın 28.04.2009 Tarihli (Apostolides V. Orams and Orams) Kararı

Çev.: Arş. Gör. Deniz Kırlı AYDEMİR

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Öngörülen Cezaî Sorumluluk Halleri-2

Soner ALTAŞ

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 Danıştay Kararları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları

Danıştay Daire Kararları

 Anayasa Mahkemesi Kararları

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Bozüyük/Türkiye Davası

 Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

Önemli Bilgiler

Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemler İtibariyle Asgari Ücret

Asgari Ücretler Ve Dönem Tutarları

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

İhbar Tazminatı

İşşizlik Sigortası Primi

2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2008 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2007 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Katma Değer Vergisi Oranları

Yeniden Değerleme Oranı

Değerli Kâğıtlar (2010)

Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri

Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Gecikme Zammı Oranları

Damga Vergisi (2010)

Yargı Harçları (2010)

Vergi Yargısı Harçları (2010)

Noter Harçları (2010)

Tapu Ve Kadastro Harçları (2010)

Kira Artışına Yargıtay’ca Uygulanan Endeksler

Enflasyon Oranları (%) (TUİK Verilerine Göre)

Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi

CMK Avukatlık Ücret Tarifesi (2010)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları

Legal Hukuk Dergileri Abonelik Formu.

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

Yayın Kurulu

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Pelin Güven
Recep Kahraman
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar

Danışma Kurulu

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Recep Kahraman
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
  • Bedensel Zararlarda Güç Kaybı Tazminatı - Çelik Ahmet Çelik
  • Türk Hukukunda Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil Terimi Hakkında Düşünceler - Erenalp Rençber
  • Avrupa Adalet Divanı’nın 28.04.2009 Tarihli (Apostolides V. Orams and Orams) Kararı - Deniz Kırlı Aydemir
  • Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Öngörülen Cezaî Sorumluluk Halleri-2 - Soner ALTAŞ