Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 143

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 512
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları KısaÖzetleri 

Hukukî Makaleler

Avrupa İnsanHakları Sözleşmesı Uygulamasında Ayrımcılık Yasağı

Dr.Kutlay TELLI 

Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile HukukDevleti İlkesi İlişkisi

Araş.Gör. Hilmi Can TURAN.

Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 2

Araş.Gör. Mehmet GÖDEKLİ 

Limited Şirket Sözleşmesi

Av.Serdar İYİGÜN

Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği veSonuçları

Stj.Av. N.Emre BİLGİNOĞLU.

 

Uzman Görüşleri

İstihkak Davalarında Yargılama (İİK. m.97)

Av.Talih UYAR.

Sakat Bir İdari İşlemle Personele Yapılan Ödemelerin GeriAlınması Konusunda Yaşanan Problemler

SavaşTANIŞIK (Sayıştay Başdenetçisi) 

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı ve Temel Esasları

YavuzAKBULAK (SPK Başuzmanı) 

Yurtdışına Tebligat

Av.Mine Pınar ŞEKERCi 

HukukHaberleri

YargıtayHukuk Kararları 

Yargıtay HukukGenel Kurulu Kararları 

Yargıtay HukukDaire Kararları

Yargıtay CezaKararları

Yargıtay CezaGenel Kurul Kararı 

Yargıtay CezaDaire Kararları 

 

Danıştay Kararı 

Danıştay İdariDava Daireleri Kurulu Kararı 

Danıştay DaireKararı 

 

AnayasaMahkemesi Kararı

 

GüncelMevzuat

Kanunlar 

Resmî GazeteÖzetleri

 

ÖnemliBilgiler

 

LEGAL HUKUKDERGİLERİ SİPARİŞ FORMU.. 

 

YüksekMahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre AramaDizini 

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU.. 

 

 

Yayın Kurulu

Eser Karakaş
Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmet Nezih Abanoz
İzzet Doğan
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Karan
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

Danışma Kurulu

Eser Karakaş
Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmet Nezih Abanoz
İzzet Doğan
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Karan
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan
  • Avrupa İnsanHakları Sözleşmesı Uygulamasında Ayrımcılık Yasağı - Kutlay Telli
  • Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile HukukDevleti İlkesi İlişkisi - Hilmi Can Turan
  • Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 2 - Mehmet Gödekli
  • Limited Şirket Sözleşmesi - Serdar İyigün
  • Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği veSonuçları - Nurettin Emre Bİilginoğlu