Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 171

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2017
Sayfa Sayısı : 524
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan KaldırılmasıKomitesi’nin Kararlarında Kadına Yönelik Şiddet

Yard. Doç. Dr. Songül ATAK

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nunGetirdiği  Yenilikler ve Değişiklikler

Dr. Murat Can ATAKAN, LL.M.

İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden KaynaklıUyuşmazlıklarda 

Görevli Mahkeme Sorunu

Araş. Gör. Sinan SARIKAYA

ABD Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin SorumluluklarınınDeğerlendirilmesi Açısından “Business Judgment Rule” Kavramı

Araş. Gör. Dr. Semih Sırrı ÖZDEMİR

TCK’nın 61. Maddesi Kapsamında Hapis CezalarınınBelirlenmesi

Meryem GÜNAY

 

Uzman Görüşleri

Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Konya, Niğde, Kayseri,Nevşehir, 

Yozgat, Kırşehir ve Malatya İlleri Sıkıyönetimi

Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL

Haczi Kabil Olmayan Mal ya da Hakların Konu OlduğuTasarruflar

İptal Edilebilir mi?

Em. Hakim Haşmet Sırrı AKŞENER

Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılması: Menfi Tespit(İstirdat) 

Davasında Kusur ve İspat Yükü

Hakim Mehmet Akif TUTUMLU

Türkiye’deki Şirketlerde Hukuk Departmanları TürkiyeCumhuriyeti 

Mevzuatı Işığında ve İşletme Yönetimi Esasları Çerçevesinde

Av. Rebia Rezzan ÖZDURAN

Sermaye Piyasasında Özel Durumlar

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Özelgeler Çerçevesinde Serbest Meslek Kazancı

Günseli Zeynep KALINDAMAR


Hukuk Haberleri

 

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Esnaf Ahilik Sandığı

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

 

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

 

Önemli Bilgiler

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ 

(BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

EDİTÖRLER KURULU

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Ünlütepe
Müjgan Tunç Yücel
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Kaman Karan
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan
  • Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin Kararlarında Kadına Yönelik Şiddet - Songül Atak
  • 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler - Murat Can Atakan
  • İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu - Sinan Sarıkaya
  • ABD Hukukunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından “Business Judgment Rule” Kavramı - Semih Sırrı Özdemir
  • Esnaf Ahilik Sandığı - Yavuz AKBULAK