Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 173

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 562
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Yard. Doç. Dr. Diğdem GÖÇ GÜRBÜZ

Mülkiyet Hakkının İmar Kısıtlılığı Nedeniyle İhlali:

Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler

Yard. Doç. Dr. Murat ORUÇ

Suça Etki Eden Ağırlatıcı ve Hafifletici NedenlerinŞeriklere

(Azmettiren ve Yardım Eden) Sirayeti

Dr. iur. Reşit KARAASLAN, LL.M.

Eşler Arasında Yapılan Mirastan Feragat Sözleşmesi

Stj. Av. Ali Suphi KURŞUN

 

Uzman Görüşleri

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Kusurİncelemesi

Çelik Ahmet ÇELİK

Borçlunun Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek

“Alacağın Temliki” Tasarrufları (“Borçlunun Yaptığı Tüm AlacağınTemliki

İşlemleri” İçin mi Yoksa Sadece “Borçlunun Muvazaalı OlarakYaptığı

(Bedelsiz, Karşılıksız Olan) Alacağın Temliki İşlemleri”İçin mi Tasarrufun İptali Davası Açılabileceği?)

Av. Talih UYAR

Kobi'leri Desteklemek İçin Kamu Politikalarının Gerekliliğive Rolü

Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBaşmüfettişi)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin ProjeHarcamalarında

Vergilendirme Usulü

Kenan AKBULUT (Defterdarlık Uzmanı)

Avrupa Yaban Hayatının Korunmasına Dair Bern SözleşmesiAçısından

Çerçeve Bir Değerlendirme

Av. Volkan SAMADİ

 

Hukuk Haberleri

 

 

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararları

Danıştay Daire Kararları

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kurulmasına Dair Kanun

Tasarısı Neler Getiriyor?

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Yeni Bir Piyasa: Türkiye Ürün İhtisas Borsası

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Bazı Alacakların (Vergi, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları,İdari Para

Cezaları, Sigorta Primleri vb.) Yeniden YapılandırılmasınaDair

Kanun Tasarısı Ne Getiriyor?

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

 

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

 

Önemli Bilgiler

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ 

(BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 


EDİTÖRLER KURULU

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Ünlütepe
Müjgan Tunç Yücel
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Kaman Karan
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan
  • Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali - Diğdem Göç Gürbüz
  • Mülkiyet Hakkının İmar Kısıtlılığı Nedeniyle İhlali: Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler - Murat Oruç
  • Suça Etki Eden Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenlerin Şeriklere (Azmettiren ve Yardım Eden) Sirayeti - Reşit Karaaslan
  • Eşler Arasında Yapılan Mirastan Feragat Sözleşmesi - Ali Suphi Kurşun
  • Bazı Alacakların (Vergi, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları, İdari Para Cezaları, Sigorta Primleri vb.) Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Ne Getiriyor? - Yavuz AKBULAK
  • Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı Neler Getiriyor? - Yavuz AKBULAK
  • Yeni Bir Piyasa: Türkiye Ürün İhtisas Borsası - Yavuz AKBULAK