Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 177

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 586
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve TürkHukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi

Yard. Doç. Dr. Bahar KONUK SOMMER

Dr. Bengül KAVLAK

“Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir?

Yard. Doç. Dr. Ferhat USLU

Araş. Gör. Firdes YÜZBAŞI

Tür Değiştirmeye Hâkim Olan İlkeler

Araş. Gör. İmran AYDIN

TTK m. 1259 Bakımından Deniz Araçları Zorunlu MaliSorumluluk Sigortasının Kapsamı

Araş. Gör. Duygu DEMİREL

 

Uzman Görüşleri

Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar

Av. Talih UYAR

Türkiye’de Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Yapısı ve KararAlma Usulü

Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBaşmüfettişi)

Türk Borçlar Hukukunda Koşulun Gerçekleşmesini DürüstlükKurallarına Aykırı Olarak Engelleme veya Sağlama (TBK M. 175)

Av. Gökhan BAKAR

Av. Mehmet DURMAZ

Kant’ın Hak Öğretisinde Kazanılmış Hak - Doğal Hak Ayrımı

Öğr. Gör. Burçin AYDOĞDU

 

Hukuk Haberleri

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel  Kurulu Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Ürün İhtisas Borsasının Faaliyet Esasları

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

 

Arabuluculuğa İlişkin Yararlı Bilgiler

 

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Hakkında Yararlı Bilgiler

 

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

 

Önemli Bilgiler

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ   (BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 


EDİTÖRLER KURULU

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Tevfik Gülsoy
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Ünlütepe
Müjgan Tunç Yücel
Müslüm Akıncı
Nihayet Durukanoğlu
Nur Kaman Karan
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan
  • Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi - Bahar Konuk Sommer, Bengül KAVLAK
  • “Türkiye Modeli Başkanlık Hükûmeti Sistemi” ya da “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” Gerçek Bir Başkanlık Hükûmeti Sistemi midir? - Ferhat USLU, Firdes YÜZBAŞI
  • Tür Değiştirmeye Hâkim Olan İlkeler - İmran AYDIN
  • TTK m. 1259 Bakımından Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı - Duygu DEMİREL
  • Ürün İhtisas Borsasının Faaliyet Esasları - Yavuz AKBULAK