Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 184

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2018 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 808
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri

 

Hukukî Makaleler

Elektronik Tebligat

Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL

Gecikme Faizinin Enflasyon Oranını Aşan Kısmının Anayasaya

Aykırılığı Sorunu

Doç. Dr. Uğur YİĞİT

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan “TasarımcınınSeçenek

Özgürlüğü” Kavramının Endüstri Ürünleri Tasarımı MeslekDisiplini

Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkut ERYAYAR

Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK

Elektronik Delil ve Ceza Yargılamasında KabulEdilebilirliğine İlişkin

Bir İnceleme

Dr. Yusuf BAŞLAR

 

Uzman Görüşleri

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin SonDüzenlemeler

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Tasarrufun İptali Davasına Konu Olan ve Üzerinde İpotekBulunan Bir

Taşınmazı, Davalı Üçüncü Kişiden Satın Alan DördüncüKişinin,

İyiniyetli Olup Olmamasının Doğurduğu Sonuçlar (İİK. m.282,283/II)

Av. Talih UYAR

Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçinAçılan Tasarrufun

İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir?Tasarrufun İptali

Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK.283/II) Halinde, TazminataEsas

“Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi

Av. Talih UYAR

 

Hukuk Haberleri

 

Yargıtay Hukuk Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

 

Yargıtay Ceza Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Ceza Daire Kararları

 

Danıştay Kararı

Danıştay Daire Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Uygulamaya İlişkin Bilgiler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesi

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

7103 Sayılı Kanun Ne Getiriyor?

Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı)

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Pratikve

Faydalı Bilgiler

 

Güncel Mevzuat

Kanunlar

Resmî Gazete Özetleri

 

Önemli Bilgiler

 

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

LEGALBANK ABONELİK FORMU

KİTAP SİPARİŞ FORMU

 

 

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • Elektronik Tebligat - Mehmet Köksal
  • Gecikme Faizinin Enflasyon Oranını Aşan Kısmının Anayasaya Aykırılığı Sorunu - Uğur Yiğit
  • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan “Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü” Kavramının Endüstri Ürünleri Tasarımı Meslek Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Erkut ERYAYAR
  • Yeni Vakıfların Kurulma ve Faaliyet İlkeleri - Yalçın Kavak
  • Elektronik Delil ve Ceza Yargılamasında Kabul Edilebilirliğine İlişkin Bir İnceleme - Yusuf Başlar
  • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesi - Yavuz AKBULAK
  • 7103 Sayılı Kanun Ne Getiriyor? - Yavuz AKBULAK