Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 201

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 382
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 17/Sayı: 201
Yıl: 2019

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 3795

Hukukî Makaleler 3799
Araştırma Makalesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Yenilikler Kapsamında
Anonim Ortaklık Payının İntifa Hakkına Konu Olması
Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN
Arş. Gör. Dr. Abdüssamet YILMAZ 3801
Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN 3825
Yeniden Yapılandırma Davalarında
(TTK m. 191-192-193) Arabuluculuk Üzerine Düşünceler
Dr. Sinan SARIKAYA 3865
Kuzey Kıbrıs Hukukunda ve Türk Hukukunda Cezalandırma Yetkisinin
Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Sınırlandırılması
Arş. Gör. Görkem GÖKTUNA 3895
Ortak Girişim ve Konsorsiyumlarda Ortaklar Arası Mülkiyet İlişkisi ve
Hukuki Sonuçları
Arş. Gör. Sercan UÇAR 3925

Uzman Görüşleri 3965
İcra Dairesince Gerçekleştirilen ‘İhale’ Hakkında ‘İhalenin Feshi Davası’
Açılması Nedeniyle, İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Bankada Nem’alandırılırsa
(İİK. 134/V, C:2,3), Bu Nem’a, Bedeli İhale Bedeliyle Beraber
Hak Sahiplerine Nasıl Dağıtılır?
Av. Talih UYAR 3967
Uzman Mütalaasıdır
Enver KARMIŞ 3975

Hukuk Haberleri 3985

Yargıtay Hukuk Kararları 3997
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 3999
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 4004
Yargıtay Ceza Kararları 4031
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 4033
Yargıtay Ceza Daire Kararları 4035

Danıştay Kararları 4051
Danıştay Daire Kararı 4053

Anayasa Mahkemesi Kararları 4059

Güncel Mevzuat 4063
Resmî Gazete Özetleri 4065

Önemli Bilgiler 4071

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 4137
Kavramlara Göre Arama Dizini 4139
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 4141

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 4143
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 4148
LEGALBANK ABONELİK FORMU 4149
KİTAP SİPARİŞ FORMU 4150

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Varol Karaaslan

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Yenilikler Kapsamında Anonim Ortaklık Payının İntifa Hakkına Konu Olması - Murat Yusuf Akın, Abdüssamet YILMAZ
  • Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Mine Kasapoğlu Turhan
  • Yeniden Yapılandırma Davalarında (TTK m. 191-192-193) Arabuluculuk Üzerine Düşünceler - Sinan Sarıkaya
  • Kuzey Kıbrıs Hukukunda ve Türk Hukukunda Cezalandırma Yetkisinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Sınırlandırılması - Görkem Göktuna
  • Ortak Girişim ve Konsorsiyumlarda Ortaklar Arası Mülkiyet İlişkisi ve Hukuki Sonuçları - Sercan Uçar