Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 205

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 542
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 18/Sayı: 205
Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 27

Hukukî Makaleler 33
Araştırma Makalesi
Anayasal Denetim ve Denge Mekanizmasının Asli Aracı Olarak İtham Etme/Impeachment
Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE 35
Türk Ceza Hukukunda Kışkırtıcı Ajan
Dr. Öğr. Üyesi Zahit YILMAZ 63
Rehinli Taşınır Sicili ve Özel Sicillerin Rehin Hakkının Kurulması ve Üçüncü Kişilerin Hak İktisapları Üzerindeki Etkisi
Arş. Gör. Gizlem TURAN 105
Sigorta Sektöründe Siber Risk- Siber Sigorta
Av. Dr. Ahmet KARAYAZGAN 133
Anonim Ortaklığın Feshini Mümkün Kılan Haklı Sebep Kavramının Özellikleri
Av. Arb. Rahmi Can ÖMÜR 221

Uzman Görüşleri 265
Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçek Olması” ve “Hayatın Olağan Akışına Uygunluk” Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar
Av. Talih UYAR 267
Kamu Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan
Sermaye Artırım Yöntemi
Dr. Soner ALTAŞ 309

Karar İncelemesi 323
Hukuki Dinlenilme Hakkının, Somut Boşanma Davasına İlişkin Yargıtay Kararındaki Muhalefet Şerhinde Değerlendirilmesi
Dr. Remzi DEMİR 325

Hukuk Haberleri 337

Yargıtay Hukuk Kararları 363
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 365
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 370
Yargıtay Ceza Kararları 397
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 399
Yargıtay Ceza Daire Kararları 402

Danıştay Kararları 423
Danıştay Daire Kararı 425

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 433
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararları 435

Anayasa Mahkemesi Kararları 439

Güncel Mevzuat 443

Önemli Bilgiler 459

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 529
Kavramlara Göre Arama Dizini 531
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 535

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 537

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • Anayasal Denetim ve Denge Mekanizmasının Asli Aracı Olarak İtham Etme/Impeachment - Aslan Delice
  • Türk Ceza Hukukunda Kışkırtıcı Ajan - Zahit Yılmaz
  • Rehinli Taşınır Sicili ve Özel Sicillerin Rehin Hakkının Kurulması ve Üçüncü Kişilerin Hak İktisapları Üzerindeki Etkisi - Gizem Turan
  • Sigorta Sektöründe Siber Risk- Siber Sigorta - Ahmet Karayazgan
  • Anonim Ortaklığın Feshini Mümkün Kılan Haklı Sebep Kavramının Özellikleri - Rahmi Can Ömür
  • Tasarrufun İptali Davalarında “Alacağın Gerçek Olması” ve “Hayatın Olağan Akışına Uygunluk” Koşullarının Uygulamada Yarattığı Sorunlar - Talih Uyar
  • Kamu Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırım Yöntemi - Soner ALTAŞ
  • Hukuki Dinlenilme Hakkının, Somut Boşanma Davasına İlişkin Yargıtay Kararındaki Muhalefet Şerhinde Değerlendirilmesi - Remzi Demir