Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 207

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 18/Sayı: 207
Yıl: 2020

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 997
Hukukî Makaleler 1001
Araştırma Makalesi
Önalım Hakkı Yükümlüsü Paydaşın Payına Bağlı İpotek Kurmasının
Hüküm ve Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHAN 1003
Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Bağımsız Denetim Kuruluşunun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
Arş. Gör. Hale ŞAHİN 1021
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adil Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Perçem ARMAN
Arş. Gör. Özde DEREBOYLULAR 1053
Usul Ekonomisi İlkesi
Av. Ece Ayça EKER 1093
Elektrik Enerjisi Piyasasında EPDK’nun Re’sen İcra Yetkisi
Aslıhan DUMAN 1121

Uzman Görüşleri 1147
“Malen” Kaydını Taşıyan ‘Bono’ya Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davasında Kimin, Neyi ve Nasıl İspat Etmesi Gerekir?
Av Talih UYAR 1149
Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Ecrimisil Tazminatı
Av. Murat TEZCAN
Stj. Av. Ekin TOPATAN 1161
Cemaat Vakıfları ile İlgili Hukuki Düzenlemeler
Oğuzhan ARSLAN 1195

Hukuk Haberleri 1205

Yargıtay Hukuk Kararları 1217
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1219
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1229


Yargıtay Ceza Kararları 1259
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1261
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1271

Danıştay Kararları 1289
Danıştay Daire Kararı 1291

Uygulamaya İlişkin Bilgiler 1295
Covid-19 ve Sözleşmesel İlişkiler
Av. Rebia Rezzan ÖZDURAN 1297

Anayasa Mahkemesi Kararları 1307

Güncel Mevzuat 1315
Kanunlar 1317
Resmî Gazete Özetleri 1347

Önemli Bilgiler 1355
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1423
Kavramlara Göre Arama Dizini 1425
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1426

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1427

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gökhan Antalya
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nur Kaman Karan
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Pınar Akan
Recep Kahraman
Saba Özmen
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • Önalım Hakkı Yükümlüsü Paydaşın Payına Bağlı İpotek Kurmasının Hüküm ve Sonuçları - Gökhan Şahan
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Bağımsız Denetim Kuruluşunun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu - A. Oğuzhan Hacıömeroğlu, Hale Şahin
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adil Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi - Perçem ARMAN, Özde Dereboylular
  • Usul Ekonomisi İlkesi - Ece Ayça Eker
  • Elektrik Enerjisi Piyasasında EPDK’nun Re’sen İcra Yetkisi - Aslıhan Duman
  • “Malen” Kaydını Taşıyan ‘Bono’ya Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davasında Kimin, Neyi ve Nasıl İspat Etmesi Gerekir? - Talih Uyar
  • Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Ecrimisil Tazminatı - Murat Tezcan, Ekin Topatan
  • Cemaat Vakıfları ile İlgili Hukuki Düzenlemeler - Oğuzhan Arslan