Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 219

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 406
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 19/Sayı: 219
Yıl: 2021

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 1083

Hukukî Makaleler 1087
Araştırma Makalesi
Yüksek Yargı Kararları Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Dr. Türker ALPTEKİN
Prof. Dr. Mehmet KAHRAMAN 1089
Gelişmekte Olan Ülkelerde Avrupa Birliği Uluslararası Para Fonu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Dünya Ticaret Örgütünün Uluslararası Ticarette
COVID 19 Önlemleri
Dr. Öğr. Üyesi Selminaz ADIGÜZEL 1131
Anayasa, Yurttaşlık ve Millet Kavramlarına Teorik Bir Bakış Açısı: Siyasi ve Etnik Tanımlamalardan Daha Aktif Bir Yurttaşlık Biçimine Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Elif Gözler ÇAMUR 1167
Roma Cumhuriyet Rejimi ile Çelişen Kanun: Lex Gabinia de Piratis Persequendis
Dr. Öğr. Üyesi Buse AKSARAY ERKMAN 1193
Ticari İşletmenin Bütünlüğü Kavramına Dair Tespitler
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SULU 1219

Hukuk Haberleri 1249

Yargıtay Hukuk Kararları 1265
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1267
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1271

Yargıtay Ceza Kararları 1305
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1307
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1316

Danıştay Kararı 1329
Danıştay Daire Kararı 1331


Uygulamaya İlişkin Bilgiler 1333
Dünya Doğuya Doğru Hızlı Hareket Ediyor
Çev.: Yavuz Akbulak (Spk Başuzmanı) 1335

Anayasa Mahkemesi Kararları 1347

Güncel Mevzuat 1355
Kanunlar 1357
Resmî Gazete Özetleri 1373

Önemli Bilgiler 1383

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1449
Kavramlara Göre Arama Dizini 1451
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1453

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1455

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Ethem Saba Özmen
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Zeliha Nur KAMAN

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Peri Uran
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • Yüksek Yargı Kararları Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme - Türker ALPTEKİN , Mehmet KAHRAMAN
  • Gelişmekte Olan Ülkelerde Avrupa Birliği Uluslararası Para Fonu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Dünya Ticaret Örgütünün Uluslararası Ticarette COVID 19 Önlemleri - Assoc. Prof. Dr. Selminaz Adıgüzel
  • Anayasa, Yurttaşlık ve Millet Kavramlarına Teorik Bir Bakış Açısı: Siyasi ve Etnik Tanımlamalardan Daha Aktif Bir Yurttaşlık Biçimine Doğru - Elif Gözler ÇAMUR
  • Roma Cumhuriyet Rejimi ile Çelişen Kanun: Lex Gabinia de Piratis Persequendis - Buse AKSARAY ERKMAN
  • Ticari İşletmenin Bütünlüğü Kavramına Dair Tespitler - Muhammed SULU