Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 220

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 514
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 19/Sayı: 220
Yıl: 2021

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri 1489

Hukukî Makaleler 1493
Araştırma Makalesi
Arktik Bölgesi'nin BMDHS ile Kutup Kodu'na Dayanan Hukuki Rejimi ve Rejimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ 1495
Limited Şirket ile Müdürü Arasındaki Hukuki İlişkinin Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ 1531
Anonim Şirkette Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Kaybının Hukuki Sonuçları
Dr. Arş. Gör. Raziye AKSU ÖZKAN 1573
Yeni Nesil İkili Yatırım Anlaşmalarında Güncel Eğilimler
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ESKİYÖRÜK
Stj. Av. Gürkan ÇAĞAN 1607
Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Zararları ve Tazmini
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halis KARAMAN
Arş. Gör. Elmas KAŞIKÇI 1645
Tahkim Süresi
Dr. Öğr.Üyesi Çiğdem YAZICI 1677

Hukuk Haberleri 1747

Yargıtay Hukuk Kararları 1769
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1771
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1776

Yargıtay Ceza Kararları 1803
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1805
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1819

Danıştay Kararı 1835
Danıştay Daire Kararı 1837
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1841
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 1843

Anayasa Mahkemesi Kararları 1847

Güncel Mevzuat 1861
Kanunlar 1863
Resmî Gazete Özetleri 1885

Önemli Bilgiler 1897

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1963
Kavramlara Göre Arama Dizini 1965
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1967

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1969

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Ethem Saba Özmen
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Zeliha Nur KAMAN

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Peri Uran
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay
  • Arktik Bölgesi'nin BMDHS ile Kutup Kodu'na Dayanan Hukuki Rejimi ve Rejimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi - Nil Kula Değirmenci
  • Limited Şirket ile Müdürü Arasındaki Hukuki İlişkinin Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde İncelenmesi - Ayşe Gül Kökkılınç
  • Anonim Şirkette Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Kaybının Hukuki Sonuçları - Raziye AKSU ÖZKAN
  • Yeni Nesil İkili Yatırım Anlaşmalarında Güncel Eğilimler - Serhat Eskiyörük, Gürkan ÇAĞAN
  • Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Zararları ve Tazmini - Mehmet Halis Karaman, Elmas KAŞIKÇI
  • Tahkim Süresi - Çiğdem Yazıcı