Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 235

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 510
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 20/Sayı: 235
Yıl: 2022

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXVII

Hukukî Makaleler 2461
Araştırma Makalesi
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Davaya Katılma ve
Kanun Yollarına Etkisi
Doç. Dr. Murat AYDIN 2463
Bir Sorumsuzluk Nedeni Olarak İddia ve Savunma
Dokunulmazlığı (TCK m.128)
Dr. Öğr. Üyesi, Av. Soner Hamza ÇETİN 2511
Türk Ceza Hukuku Doktrininde Suçun Unsurları
Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE
Dr. Öğr. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Av. Evrim GÜN 2567
Popülizm ve İnsan Hakları
Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIZ 2583
Eşlerden Birinin Ölümü Hâlinde Katılma Alacağı ile
Miras Payı Arasındaki İlişki
Av. Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK 2639

Hukuk Haberleri 2679

Yargıtay Hukuk Kararları 2689
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2691
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 2703

Yargıtay Ceza Kararları 2733
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 2735
Yargıtay Ceza Daire Kararları 2743

Danıştay Kararı 2783
Danıştay Daire Kararı 2785


Uygulamaya İlişkin Bilgiler 2789
(20 Soruda)
24.11.2021 Tarihli ve 7343 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un
Getirdiği Yenilikler
Av. Talih UYAR 2791

Anayasa Mahkemesi Kararları 2803

Güncel Mevzuat 2811
Kanun 2813
Resmî Gazete Özetleri 2845

Önemli Bilgiler 2853

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 2923
Kavramlara Göre Arama Dizini 2925
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 2929

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

Banu Tosun
H. Hulki ÖZEL

Muzaffer Eroğlu
. Kürşat TURANBOY
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Ethem Saba Özmen
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Filiz Keskin
Gülçin ÇAM
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Zeliha Nur KAMAN

Emine Yazıcıoğlu
Ezgi Cankurt
Hakan Karan
Olgun Değirmenci
Özlem Yenerer Çakmut
Şafak Narbay
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
  • Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Davaya Katılma ve Kanun Yollarına Etkisi - Murat Aydın
  • Bir Sorumsuzluk Nedeni Olarak İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (TCK m.128) - Soner Hamza ÇETİN
  • Türk Ceza Hukuku Doktrininde Suçun Unsurları - Sezgi DEMİRKALE, Lamiha Öztürk, Evrim GÜN
  • Popülizm ve İnsan Hakları - Ceren YILDIZ
  • Eşlerden Birinin Ölümü Hâlinde Katılma Alacağı ile Miras Payı Arasındaki İlişki - Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK