Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 248

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 502
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16 * 23
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 21/Sayı: 248
Yıl: 2023

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 2855
Araştırma Makalesi
Uluslararası Ceza Hukuku ve Türk Ulusal Hukuk Sistemi: Uluslararası 
Ceza Divanı ve Türkiye
Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU 2857
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda İş Yükü Sorunu ve Dostane Çözüm
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYRAKTAR 2889
Türk Hukukunda Onaylanmış Kuruluşlar (Onaylanmış Kuruluşların Yetki ve Sorumlulukları)
Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR 2919
Bir Hak ve Yükümlülük Olarak Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması (Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/118 Sayılı Kararı Bağlamında Bir Değerlendirme)
Serkan TÜRKDOĞRU 2965

Uzman Görüşü 3007
Borcuna Mahsuben Alacaklıya Ödemede Bulunmuş Olan Borçlu, Alacaklıya Karşı “Menfi Tespit Davası” Açabilir mi?
Av. Talih UYAR 3009

Hukuk Haberleri 3043

Yargıtay Hukuk Kararları 3051
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 3053
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 3061

Yargıtay Ceza Kararları 3115
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 3117
Yargıtay Ceza Daire Kararları 3127

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 3167
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 3169

Anayasa Mahkemesi Kararları 3173

Güncel Mevzuat 3211
Kanunlar 3213
Resmî Gazete Özetleri 3233

Önemli Bilgiler 3239

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 3311
Kavramlara Göre Arama Dizini 3313
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 3317

 

Gülçin ÇAM
Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Etem Sabâ ÖZMEN
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Zeliha Nur KAMAN

Emine Yazıcıoğlu
Ezgi Cankurt
Hakan Gündüz
Hakan Karan
İsmail KAYAR
Olgun Değirmenci
Özlem Yenerer Çakmut
Şafak Narbay
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER

H. Hulki ÖZEL

Ali Cem Budak
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Hasan Pulaşlı
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
  • Uluslararası Ceza Hukuku ve Türk Ulusal Hukuk Sistemi: Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye - Dikran M. Zenginkuzucu
  • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda İş Yükü Sorunu ve Dostane Çözüm - Tuğba BAYRAKTAR
  • Türk Hukukunda Onaylanmış Kuruluşlar (Onaylanmış Kuruluşların Yetki ve Sorumlulukları) - Süleyman Kandemir
  • Bir Hak ve Yükümlülük Olarak Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması (Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/118 Sayılı Kararı Bağlamında Bir Değerlendirme) - Serkan TÜRKDOĞRU
  • Borcuna Mahsuben Alacaklıya Ödemede Bulunmuş Olan Borçlu, Alacaklıya Karşı “Menfi Tespit Davası” Açabilir mi? - Talih Uyar