Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 253

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 476
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 22/Sayı: 253
Yıl: 2024

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 1
Araştırma Makalesi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 7214 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Rekabet Politikası Açısından Değerlendirilmesi III: Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcısına Getirilen Yükümlülükler
Prof. Dr. Kerem Cem SANLI 3
Avrupa Komisyonu Türkiye Raporlarının 1998-2022 Yılları Kapsamında Fasıl 23, Fasıl 29, Fasıl 30 Bazında İncelenmesi
Merkut LANPİR 
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN 
Doç. Dr. Gencay KARAKAYA 39
Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Hukuki Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Selim SARFATİ 77
İnsan Haklarının Postmodern Eleştirisi
Öğr. Gör. Müge ÖZKAN 115

Uzman Görüşleri 149
Rehin Hukukundaki “Alacağa Bağlılık İlkesi”nin Sonuçları (TMK m.881/I)
Av. Talih UYAR 151
Son İşlem Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takibin  (İİK. 39/I; TBK. 156/2), Alacaklının Borçludaki Alacağını Defi Yoluyla Mahkemeye Bildirmiş Olması Halinde (TBK. 154/2), Zamanaşımı Kesilir mi?
Av. Talih UYAR 163

Hukuk Haberleri 175

Yargıtay Hukuk Kararları 205
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 207
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 213


Yargıtay Ceza Kararları 267
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 269
Yargıtay Ceza Daire Kararları 273

Danıştay Kararı 305
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 307

Anayasa Mahkemesi Kararları 317

Güncel Mevzuat 333
Kanunlar 335
Resmî Gazete Özetleri 351

Önemli Bilgiler 359

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 431
Kavramlara Göre Arama Dizini 433
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 437

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
. Kürşat TURANBOY
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Olgun Değirmenci
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN
  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 7214 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Rekabet Politikası Açısından Değerlendirilmesi III: Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcısına Getirilen Yükümlülükler - Kerem Cem Sanlı
  • Avrupa Komisyonu Türkiye Raporlarının 1998-2022 Yılları Kapsamında Fasıl 23, Fasıl 29, Fasıl 30 Bazında İncelenmesi - Merkut Lanpir, Ömer Özkan, Gencay KARAKAYA
  • Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Hukuki Bir Değerlendirme - Selim Sarfati
  • İnsan Haklarının Postmodern Eleştirisi - Müge Özkan
  • Rehin Hukukundaki “Alacağa Bağlılık İlkesi”nin Sonuçları (TMK m.881/I) - Talih Uyar
  • Son İşlem Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takibin (İİK. 39/I; TBK. 156/2), Alacaklının Borçludaki Alacağını Defi Yoluyla Mahkemeye Bildirmiş Olması Halinde (TBK. 154/2), Zamanaşımı Kesilir mi? - Talih Uyar