Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 254

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 412
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 22/Sayı: 254
Yıl: 2024

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 439
Araştırma Makalesi
İçerik Sağlayıcı “Kanal Sahibi” ile Yer Sağlayıcı “Youtube” Arasındaki “Sağlama Sözleşmesi”nin Hukukî Niteliği
Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT 441
İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Türk Hukukunda Evli Kadının Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ramazan ÇAKMAK 483
Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme
Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN 505
Yurtiçinde Adli Birimlerce El Konulan Sahte/Taklit Emtianın Gümrük Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi
Deniz Okan SAVAŞ  
Ertan BEYAZOĞLU 551

Uzman Görüşleri 571
“Ödeme Emri”nin “Takip Talebi”ne Uygun Düzenlenmemiş Olmasının Doğurduğu Sonuçlar (İİK.58/II-4; 60/II-1; İİK.Yön. 20/III, .C: 2)
Av. Talih UYAR 573
Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan -Ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur mu?
Av. Talih UYAR 579

Hukuk Haberleri 583

Yargıtay Hukuk Kararları 597
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 599
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 601

Yargıtay Ceza Kararları 651
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 653
Yargıtay Ceza Daire Kararları 663

Danıştay Kararı 703
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 705
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 713

Anayasa Mahkemesi Kararları 723

Güncel Mevzuat 731
Kanun 733
Resmî Gazete Özetleri 735

Önemli Bilgiler 743

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 805
Kavramlara Göre Arama Dizini 807
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 811

EDİTÖRLER KURULU

Ebru Ceylan
Etem Saba Özmen
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ ve TEMSİLCİ

C. Mengü Acun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
Olgun Değirmenci
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
H. Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN
  • İçerik Sağlayıcı “Kanal Sahibi” ile Yer Sağlayıcı “Youtube” Arasındaki “Sağlama Sözleşmesi”nin Hukukî Niteliği - Sinan Sami Akkurt
  • İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Türk Hukukunda Evli Kadının Soyadı - Ufuk Ramazan Çakmak
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme - Özdem Özaydın
  • Yurtiçinde Adli Birimlerce El Konulan Sahte/Taklit Emtianın Gümrük Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi - Deniz Okan Savaş, Ertan Beyazoğlu
  • “Ödeme Emri”nin “Takip Talebi”ne Uygun Düzenlenmemiş Olmasının Doğurduğu Sonuçlar (İİK.58/II-4; 60/II-1; İİK.Yön. 20/III, .C: 2) - Talih Uyar
  • Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan -Ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur mu? - Talih Uyar