Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 255

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 452
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 22/Sayı: 255
Yıl: 2024

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 813
Araştırma Makalesi
Danıştay Kararlarında Disiplin Cezalarının Tekerrürü ve İndirimi
Doç. Dr. Engin SAYGIN 815
Ortadoğu ve Arap Birliği’nde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ARIKAN ÇAKIR 851
Belirlilik İlkesi Bağlamında Ceza Muhakemesi Hukukunda 
 “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl” Kavramının Tanımlanması Sorunu
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇINAR 885
İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun Alman
Ceza Kanunu (STGB) m. 319 Hükmünde Düzenlenen İnşaat Sırasında Tehlike Yaratma Suçu Bağlamında İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Korhan YEĞRİM 951

Uzman Görüşü 985
Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı 
Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin de Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi 
Tanınabilir mi?
Av. Talih UYAR 987

Hukuk Haberleri 1009

Yargıtay Hukuk Kararları 1017
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1019
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1025

Yargıtay Ceza Kararları 1071
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1073
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1083


Danıştay Kararı 1115
Danıştay Daire Kararı 1117

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1129
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 1131

Anayasa Mahkemesi Kararları 1135

Güncel Mevzuat 1147
Kanunlar 1149
Resmî Gazete Özetleri 1155

Önemli Bilgiler 1159

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1221
Kavramlara Göre Arama Dizini 1223
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1227

EDİTÖRLER KURULU

Ebru Ceylan
Etem Saba Özmen
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ ve TEMSİLCİ

C. Mengü Acun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
Olgun Değirmenci
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
H. Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN
  • Danıştay Kararlarında Disiplin Cezalarının Tekerrürü ve İndirimi - Engin Saygın
  • Ortadoğu ve Arap Birliği’nde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi - Gökçe Arıkan Çakır
  • Belirlilik İlkesi Bağlamında Ceza Muhakemesi Hukukunda “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl” Kavramının Tanımlanması Sorunu - İsmail ÇINAR
  • İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun Alman Ceza Kanunu (STGB) m. 319 Hükmünde Düzenlenen İnşaat Sırasında Tehlike Yaratma Suçu Bağlamında İncelenmesi - Korhan Yeğrim
  • Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin de Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi Tanınabilir mi? - Talih Uyar