Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 256

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 440
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 22/Sayı: 256
Yıl: 2024

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 1227
Araştırma Makalesi
Konkordatoda Menfaat Dengesinin Görünümleri
Prof. Dr. M. Serhat SARISÖZEN 1229
Menkul Kıymetlerin Aracılı Saklanmasında Hak Sahibi Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Dağıtık Defter Teknolojisinin Bu Sorunlara Getirebileceği Çözümlerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATA POLAT 1253
İki Taraflı Yatırım Antlaşmalarındaki En Çok Gözetilen Ulus Kaydı ve Bu Kaydın Getirdiği Önemli Hukuki Problemler
Dr. Abdurrahman Hamza TÜZGEN 1319
Çıkmaya Katılmada İlk Çıkma Beyanının veya Davasının Akıbetinin Sonraki Çıkma Beyanı veya Davasına Etkisi
Arş. Gör. Tuğba ÖZDOĞAN DALOĞLU 1357

Uzman Görüşü 1379
Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği
Av. Arb. Sedef ÜNAL, LL.M. 1381

Hukuk Haberleri 1391

Yargıtay Hukuk Kararları 1399
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1401
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1404

Yargıtay Ceza Kararları 1463
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1465
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1471

Danıştay Kararı 1501
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 1503
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1509
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 1511

Anayasa Mahkemesi Kararları 1521

Güncel Mevzuat 1543
Kanunlar 1545
Resmî Gazete Özetleri 1555

Önemli Bilgiler 1561

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1621
Kavramlara Göre Arama Dizini 1623
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1627

EDİTÖRLER KURULU

Ebru Ceylan
Etem Saba Özmen
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ ve TEMSİLCİ

C. Mengü Acun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
Olgun Değirmenci
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
H. Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN
  • Konkordatoda Menfaat Dengesinin Görünümleri - M. Serhat SARISÖZEN
  • Menkul Kıymetlerin Aracılı Saklanmasında Hak Sahibi Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Dağıtık Defter Teknolojisinin Bu Sorunlara Getirebileceği Çözümlerin Değerlendirilmesi - Özlem Ata Polat
  • İki Taraflı Yatırım Antlaşmalarındaki En Çok Gözetilen Ulus Kaydı ve Bu Kaydın Getirdiği Önemli Hukuki Problemler - Abdurrahman Hamza Tüzgen
  • Çıkmaya Katılmada İlk Çıkma Beyanının veya Davasının Akıbetinin Sonraki Çıkma Beyanı veya Davasına Etkisi - Tuğba Özdoğan Daloğlu
  • Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği - Sedef Ünal