Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 257

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 398
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Dili : Türkçe
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 22/Sayı: 257
Yıl: 2024

İÇİNDEKİLER

Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri XXV

Hukukî Makaleler 1629
Araştırma Makalesi
AB’nin Platform Ekonomisinde Çalışma Koşullarını İyileştirme Denemesi: 
Önerilen Direktife Bir Bakış
Av. Begüm ERDOĞAN 
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ACARER 1631
Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yargısı: İsrail Yüksek Mahkemesi Kararları Işığında İsrail’de Vatandaşlığın Sınırları
Dr. Gülce Tarhan ÇELEBİ 
Dr. Mehmet Celil ÇELEBİ 1649
Alman Karayolları Trafik Kanunu'nda Otomatik Sürüş Fonksiyonuna Sahip Araçlara İlişkin Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış
Arş. Gör. Gizem Kılıç AKYILDIZ 1697
İngiliz Hukukunda Kasten Yaralama Suçu ve Hukuka Uygunluk Nedenleri
Emine Pınar ÖZCAN 1719

Uzman Görüşü 1745
“Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla” Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmış Olması Halinde, İcra Takiplerinden Birindeki Alacağın –Tahsil Harcı da Yatırılarak- Ödenmiş Olması Halinde, Diğer Takip Dosyasındaki Alacak da Ödenmiş Sayılır mı?
Av. Talih UYAR 1747

Hukuk Haberleri 1751

Yargıtay Hukuk Kararları 1759
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1761
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1770

Yargıtay Ceza Kararları 1823
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1825
Yargıtay Ceza Daire Kararları 1829
Danıştay Kararı 1861
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 1863

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1877
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 1879

Anayasa Mahkemesi Kararları 1881

Güncel Mevzuat 1911
Kanun 1913
Resmî Gazete Özetleri 1917

Önemli Bilgiler 1921

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1981
Kavramlara Göre Arama Dizini 1983
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1987

EDİTÖRLER KURULU

Ebru Ceylan
Etem Saba Özmen
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ ve TEMSİLCİ

C. Mengü Acun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
Olgun Değirmenci
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
H. Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN
  • AB’nin Platform Ekonomisinde Çalışma Koşullarını İyileştirme Denemesi: Önerilen Direktife Bir Bakış - Begüm Erdoğan, Tayfun Acarer
  • Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yargısı: İsrail Yüksek Mahkemesi Kararları Işığında İsrail’de Vatandaşlığın Sınırları - Gülce Tarhan Çelebi, Mehmet Celil Çelebi
  • Alman Karayolları Trafik Kanunu'nda Otomatik Sürüş Fonksiyonuna Sahip Araçlara İlişkin Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış - Gizem Kılıç Akyıldız
  • İngiliz Hukukunda Kasten Yaralama Suçu ve Hukuka Uygunluk Nedenleri - Emine Pınar Özcan
  • “Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla” Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmış Olması Halinde, İcra Takiplerinden Birindeki Alacağın –Tahsil Harcı da Yatırılarak- Ödenmiş Olması Halinde, Diğer Takip Dosyasındaki Alacak da Ödenmiş Sayılır mı? - Talih Uyar