Kategoriler

Limited Şirket (Tarihçe Niteliği)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

435,00 348,00
220,00 176,00
285,00 228,00

Toplam

Yazar : Murat Alışkan
Basım Tarihi : Kasım 2013
Sayfa Sayısı : 219
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-22-8
ISBN (Online) : 978-605-315-438-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 LİMİTED ŞİRKETLER ( TARİHÇE NİTELİĞİ )

 

Doç. Dr. Murat ALIŞKAN

 

KISALTMALAR


BİBLİYOGRAFYA


İÇİNDEKİLER 1


BİRİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ


§ 1. "LİMİTED ŞİRKET"
§ 2. ALMAN HUKUKUNDA
I. LİMİTED ŞİRKETLER KANUNU (GmbHG) / 1892
II. 1980 TARİHLİ GmbH-Novelle ve DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
III. 2008 TARİHLİ REFORM (MoMiG)
§ 3. İSVİÇRE HUKUKUNDA
I. 1936 TARİHLİ BORÇLAR KANUNU REVİZYONU
II. 2005 TARİHLİ LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU REFORMU
§ 4. FRANSIZ HUKUKUNDA
§ 5. İNGİLİZ HUKUKUNDA
§ 6. AMERİKAN HUKUKUNDA
§ 7. AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA
I. ÜYE DEVLET HUKUKLARININ UYUMLAŞTIRILMASI
II. 9 MART 1968 TARİH ve 68/151/AET (16 Eylül 2009 TARİH ve 101/AT) SAYILI
ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN BİRİNCİ KONSEY YÖNERGESİ
III. 21 ARALIK 1989 TARİH ve 89/667/AET (16 EYLÜL 2009 TARİH ve 2009/102/AT) SAYILI
TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN ONİKİNCİ KONSEY YÖNERGESİ
IV. AVRUPA LİMİTED ŞİRKETİ (EUROPEAN PRİVATE COMPANY / SPE) TÜZÜK
TASLAĞI [COM (2008) 396]
§ 8. DİĞER BAZI YABANCI HUKUKLARDA
§ 9. TÜRK HUKUKUNDA LİMİTED ŞİRKET
I. 1926 TARİHLİ TÜRK TİCARET KANUNU
II. 1956 TARİHLİ TÜRK TİCARET KANUNU
1. 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu´ndaki (eTTK-1956´daki) Limited Şirket Düzenlemesine
Yönelik Genel Değerlendirme
2. 1956 Tarihli Eski Türk Ticaret Kanunu´na (eTTK-1956´ya) Göre Limited Şirketin Tanımı ve
Nitelikleri
III. 2011 TARİHLİ (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU
1. Türk Ticaret Kanunu Reformu
2. Yeni Ticaret Kanunundaki (TTK.) Limited Şirkete İlişkin Düzenleme (=Yeni Limited Şirket)
İKİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETİN NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ
I. TTK. m. 573´TEKİ DÜZENLEME
II. GEREKÇE
III. DEĞERLENDİRME
§ 11. ORTAK SAYISI VE NİTELİĞİ, TEK KİŞİLİK (=TEK ORTAKLI) LİMİTED ŞİRKET
I. ORTAK SAYISI
1. En Az Ortak Sayısı
2. Ortak Sayısında Üst Sınır
II. ORTAKLARIN NİTELİKLERİ
III. TEK KİŞİLİK (=TEK ORTAKLI) LİMİTED ŞİRKET
§ 12. SORUMLULUK
I. LİMİTED ŞİRKETİN SORUMLULUĞU
II. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
1. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu
2. Ortakların Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu
§ 13. ESAS SERMAYE
I. NİTELİĞİ
II. EN AZ TUTAR
§ 14. ESAS SERMAYE PAYI
I. KAVRAM VE TERİM
II. ESAS SERMAYE PAYININ İTİBARİ DEĞERİ
III. BİR ORTAĞIN BİRDEN FAZLA ESAS SERMAYE PAYINA SAHİP OLABİLMESİ
IV. ESAS SERMAYE PAYININ ANONİM ŞİRKETTEKİ PAY KAVRAMINA YAKLAŞMASI
V. ESAS SERMAYE PAYININ NAMA YAZILI SENEDE BAĞLANMASI
§ 15. AMAÇ VE KONU
I. "EKONOMİK" AMAÇ VE KONULAR
II. LİMİTED ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERMEK İÇİN KURULAMAYACAĞI AMAÇ VE
KONULAR
III. AMAÇ VE KONULARDAKİ AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI
§ 16. TÜZEL KİŞİLİK
I. BAĞIMSIZ MALVARLIĞI
II. YERLEŞİM YERİ (=İKAMETGÂH)
III. LİMİTED ŞİRKETİN UYRUKLUĞU
1. Türk Limited Şirketi
2. Uyrukluğun Değişmesi
3. Yabancı Şirketlerin Tanınması
4. Yabancı Şirketlerin Ehliyeti
5. AT. Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Hakkı
IV. LİMİTED ŞİRKETİN EHLİYETİ
1. Ultra Vires Teorisi
2. TTK.´daki Düzenleme ve Değerlendirme
V. LİMİTED ŞİRKETİN TİCARET UNVANI
§ 17. LİMİTED ŞİRKETE UYGULANACAK HÜKÜMLER VE BUNLARIN UYGULAMA
SIRASI
I. UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ
II. HÜKÜMLERİN UYGULAMA SIRASI
1. Emredici Hükümler
2. Şirket Sözleşmesi Hükümleri
3. Limited Şirkete Özgü TTK. Hükümleri
4. Türk Medenî Kanununun Tüzel Kişilere İlişkin Genel Hükümleri İle TTK.´daki Ticaret
Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler
5. Türk Borçlar Kanununun Adi Şirkete Dair Hükümleri
6. Genel Ticari Hükümler
7. Ticari Örf ve Âdet
8. Genel Hükümler
§ 18. LİMİTED ŞİRKETİN (SERMAYE ŞİRKETİ) NİTELİĞİ
I. LİMİTED ŞİRKET İLE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLAR
II. LİMİTED ŞİRKETİN KİŞİ (=ŞAHIS) ŞİRKETLERİ İLE BENZERLİKLERİ
III. LİMİTED ŞİRKETİN KÜÇÜK ANONİM ŞİRKET BİÇİMİNDE DÜZENLENMİŞ OLMASI