Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00
280,00
360,00
364,00
470,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes, com-ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 181

 • Değerli Konut Vergisinin Anayasaya ve Hukukun Genel İlkelerine Aykırılığı Hakkında Düşünceler - Elif Sonsuzoğlu
 • Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı, BOBİ Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Zeki Doğan, Ayşe Gül Köksal
 • Emlak Vergisinde Vergi Değeri ile Piyasa Değerinin Farklı Olmasından Kaynaklanan Vergi Kaybı - Zülküf Ayrangöl
 • 6771 Sayılı Kanun ile Türk Bütçe Sürecinde Meydana Gelen Değişimler - Esra Keskin
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Kamu İhale Usulleri - Nazife Akpınar

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 182

 • Değerli Konut Vergisinde 7271 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Ne Getirdi? - Elif Sonsuzoğlu
 • Anonim Şirketin Sahip Olduğu Her Malvarlığı Değeri Bilançoda Varlık Olarak Gösterilebilir mi? - Raziye AKSU ÖZKAN
 • Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin Örgütsel Sonuçları - Ufuk ÜNLÜ
 • Anonim Şirketlerde Iskat - İsmail Kök
 • Değerli Konut Vergisi: Güncel Gelişmelerin Gösterimi - Yunus Emre ÜLKÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 183

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Fikri Mülkiyet Haklarının Vergilendirilmesi - Oktay Taş, Erhan BAYAR, Ersu Türedi
 • Binek Otomobillerin Giderlerine Yönelik Kısıtlamaların Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Birkan KAHRAMAN
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Olası Etkileri - Gazi Sonkur, Gökhan Tuna, Selçuk Buyrukoğlu
 • Dijital Hizmet Vergisinde Güvenlik Önlemi: İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması Meselesi - Altan Rençber
 • Vergi Hukukunda Yorumun Anayasal Denetimi - Ali İhsan Özgür Çilingir
 • Kripto Paraların Vergilendirilmesi: Türkiye Perspektifi - Yunus Emre ÜLKÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 184

 • Türkiye’de E-Spor Oyuncularının Vergilendirilmesi - Duran Bülbül, Melek Öz
 • İç Kontrol Sistemi ve Türk Kamu Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma - Duran Bülbül, Leyla Durukan
 • Koşula Bağlı Sözleşmelerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi - Soner Yakar
 • Turizm Payının Hukuki Niteliği ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi - Gülçin Karasu Öztemel
 • Atık Su Bedel ve Tarifelerinde Yaşanan Uyuşmazlıkların Örnek Yargı Kararları Eşliğinde İncelenmesi - Baki Yegen
 • Dijital Hizmet Vergisinin Sistematik Açıdan İncelenmesi - Yusuf Özer, Serkan Özdemir
 • Kurumsal Yönetime Dair Bir Analiz - Mustafa Emir Üstündağ
 • Mükelleflerin Vergi Yargılamasındaki Hakları - Erdem Utku Çakır
 • Katma Değer Vergisinde Yeni Bir Vergilendirme Usulü Olarak Hasılat Esaslı Vergilendirme - Arzu Polat
 • İkale Sözleşmesi Uyarınca Haksız Tevkifatların İadesi Usulü - Fatih Türk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 185

 • Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak “Kanun Yolundan Vazgeçme” ve Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması - Doğan Şenyüz
 • Akıllı Sözleşmelerin Vergilendirme Süreci Üzerindeki Etkileri - Gülşen GEDİK
 • Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması Durumunda Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi - Şerif Emre Gökçay
 • Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Tarım Kesimine Yapılan Vergi Harcamasının Değerlendirilmesi - Murat İçmen, Yakup Karabacak
 • Örgütsel Stresin Kaynakları ve Mücadele Yöntemleri - Ufuk ÜNLÜ
 • 7244 sayılı Kanun Kapsamında Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Alınan Önlemler - Şahin Karabulut
 • Sosyal Medyadaki İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi: Türkiye Örneği - Sercan Yavan, Emre Sever
 • Mücbir Sebep ve Zor Durum Hallerinin Vergi Yargılaması Açısından Etkileri - Kerem Jubran
 • Küresel Tedarik Zinciri Desteği - Bülent GÖRER, Ersu Türedi, Erhan BAYAR

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 186

 • Zayi Mallara İlişkin Katma Değer Vergisi İndirimi ve Muhasebeleştirme Sorunu - Zeki Doğan
 • Merkezi Uzlaşma Komisyonu Penceresinden Vergide Uzlaşma Kurumu - Duran Bülbül, Hüseyin Karakum
 • Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi Teşvikleri Üzerine Bir Değerlendirme - Soner Yakar, Büşra YILMAZ
 • Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevreci Otomobillere Sağlanan Vergisel Ayrıcalıklar ve Türkiye Karşılaştırması - Sedat POLAT , Tarık Zeki YILMAZ, Levent Yahya ESER
 • 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Olmayan Kurumlar Haksız Çıkma Zammı Alabilirler mi? - Ahmet OZANSOY
 • Çok Uluslu Şirketlerin Agresif Vergi Planlamasına Karşı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Önlemler - Sinan GEZEN
 • Hesap Yargısında Hüküm Dışı Kararının Kamu Zararı Zamanaşımına Etkisi - Bülent GEÇGEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 187

 • Mükellef Kaydı Terkin Edilebilir mi? - Fevzi Rifat Ortaç, Cenk Selçuk Ortaç
 • 6545 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunda Yapılan Değişiklikler Sonrası Vergi Davalarının Hukuki Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme - Soner Yakar
 • Koronavirüs Sürecinde Devletin Mali ve İktisadi Rolünün Değerlendirilmesi - Sami BUHUR
 • Vergi Yargılamasında İstinaf Sürecinde Müdahaleye ve Müdahilin Durumuna İlişkin Değerlendirmeler - İmran Semiz
 • Kamulaştırmada Bedel Tespiti - Kerem Jubran
 • Sermaye Şirketlerinde 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Dağıtımı - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 188

 • Kentsel Rantların Vergilendirilmesinde Alternatif Bir Uygulama: “Değer Artış Payı” - Selin Ertürk Atabey, Rıdvan Önder
 • Avrupa Birliği Vergi Sorunları Çözüm Mekanizmalarında Çok Önemli Bir Adım; Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesinde 2017/1852 Sayılı Yeni Direktifle İlgili Değerlendirmeler - Adil Nas
 • Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Vergi Harcamalarının Vergi Adaleti Bağlamında Değerlendirilmesi - Murat İçmen
 • ABD Vergi Hukuku Açısından Ev Eksenli Çalışma Modeli - Fatma Turna
 • Kamu İcra Hukukundaki İhtiyati Haciz Müessesesi ile Genel İcra Hukukundaki İhtiyati Haciz Müessesesine Mukayeseli Bir Yaklaşım - Kerem Jubran

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 189

 • Küreselleşme Sürecinde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri ve Önleme Çabaları - Havva Yağmur Malkoç, Levent Yahya ESER
 • Vergi Adaleti İlkesinin Bir Aracı Olarak Kadastro - Mine Uzun Çam
 • Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanları Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlarda Hak Sahipliği ve Gelirin Paylaşımı - Esin Gürbüz Güngör
 • Konut Değerini Aşmayan Konut Kredisi Tahsisinde Zimmet Suçu - İlhami KARAHANOĞLU
 • Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerliliği Üzerine Bir Değerlendirme - Atanur Karaahmetoğlu
 • Türk Anonim Şirketler Hukukunda Yedek Akçeler - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 190

 • Türk Vergi Sisteminin Meşruiyeti - İlhami Söyler
 • Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi: Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Kavramsal İçerik - Özgür Biyan, Vakkas Yurtlu, Volkan Deniz
 • Anayasal İlkeler Açısından Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi - Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda En Az Geçim İndirimi Uygulaması - Murat İçmen, Rana İçmen
 • Üçüncü Kişi Tarafından Borçlunun Hakedişlerinin, Haciz İhbarnamesi Göndermemiş Olan Vergi Dairesine Ödenmesinin Uygulamada Yarattığı Sorunlar - Talih Uyar
 • Muhtemel Küresel İflaslara Dair Uluslararası Bazı Raporlardaki Başlıca Saptamalar - Yavuz AKBULAK
 • Anonim Şirketler Yönünden İmtiyazlı Paylar - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 191

 • Enflasyon Hedeflemeli Rejim Altında Maliye Politikasının Etkinliği: Türkiye Örneği - Olcay Çolak, Sevilay Ece Gümüş Özuyar, Şadan Çalışkan
 • Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Temelinde Beyan ve Kaynakta Kesinti Sorunu - Şerif Emre Gökçay
 • Takdir Komisyonlarının Türk İdari Teşkilatı ve Türk Vergi Hukuku İçindeki Yerini ve İşlevini Saptama Denemesi: Demokratik ve İyi İdare Anlayışı Bağlamında Bir Değerlendirme (I) - Başar Soydan
 • Bir Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi - Baki Yegen, Mehmet Emin Turan
 • Çevresel Maliye Politikası Araçlarının Sürdürülebilir Büyümeye Etkisi: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması - Tuğbanur Güneş, Nagihan Birinci
 • Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Mükellefiyet Kaydının Terkini ve Teminat Uygulaması - Serkan Özdemir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 192

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın¬mış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to the journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları