Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

6.430,00
3.225,00
4.520,00
4.180,00
5.475,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayım­lanan hakemli bir der­gidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerineyer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemelerivb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkindetaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/malihukukdergisiadresinde yer veril­miştir.

 

About Journal

The Journal of Fiscal Law(MHD) is a peer reviewed journal pub­lished per month concentrating on issues oflaw and considers for publi­cation articles, case notes and comments, discussionsof legislative deve­lopments and book reviews.It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, aut­hored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles,notes, com­ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives onfis­cal law; with your contributions and support our journal will progress.

Detailed information about our journal's ethical principles,its po­licy on publication and plagiarism may be found in the following add­ress:https://legal.com.tr/dergi/malihukukdergisi

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ

C. Mengü Acun

YAYIN KURULU

Barış Bahçeci
Ateş Oktar
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Ümit Süleyman Üstün

DANIŞMA KURULU

Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ana Macho Belen PEREZ
Antonia Agullò AGUERO
Asım Özgözükara
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Başar Soydan
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
David MASSEY
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erdem Ateşağaoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Georges CAVALİER
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Güneş Yılmaz
Hakan Hasan ARI
Hatice Yurtsever
İrfan BARLAS
Ludovic AYRAULT
Marco GREGGI
Mehmet Fethi ŞUA
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa KOÇ
Mustafa Uysal
Nataša Žunić KOVAČEVIĆ
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Sıtkı Anlam Altay
Simon ISTVÁN
Sinan H. Yüksel
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Tekin Memiş
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yan HE
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 229

 • Sosyal Medyada Sermaye Piyasası Kanunu’na Aykırı Eylemler ve Bu Eylemler Sebebiyle Erişim Engelleme - Murat Balcı, Kerim Çakır
 • Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi Kayıp Tüccar Dolandırıcılığına Karşı Mücadele Yolları - Ali Çelikkaya
 • Girişim Sermayesi Fonunun Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi - Ali Kemal Gaygılı
 • Türkiye’de Yeniden Değerleme ve Enflasyon Düzeltmesi Düzenlemeleri: Örnek Uygulamalar - Elif Umut

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 230

 • Vergi Alacağının Bir Aşaması Olarak Tebliğ ve Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Hukuki Sonuçları - Adil Nas
 • Covid-19 Pandemi Sürecinin İç Denetim Uygulamalarına Etkileri: Üniversiteler Üzerine Nitel Bir Araştırma - Sadık Türkoğlu, Gül YEŞİLÇELEBİ
 • Vergi Usul Kanununa Göre Gizleme Suçunun Kanuni Temsilcilere İsnad Edilebilmesinde Elektronik Tebligat Uygulamasının Değerlendirilmesi - Derviş Altınok

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 231

 • Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı mı? - Özgür Biyan, Güneş Yılmaz
 • Kesin Hesap Kanunu ile Tamamlayıcı Ödenek Kullanılmasının Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Bekir ÖZCAN
 • Çevre Denetimi - Arzu Erdinç Ertürk
 • Kadın Yoksulluğu Üzerı̇ne Yapılan Çalışmaların Türkı̇ye Bağlamında Yüksek Lı̇sans Tezlerı̇ne Odaklanarak İncelenmesi - Burçin Öz

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 232

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 233

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 234

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 235

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 236

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 237

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 238

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 239

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 240

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with .doc or .docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: 
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justi-fied
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justi-fied

5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “https:// ma-lihukuk.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “https://malihukuk.legaldergi. com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal. com.tr/icerik/yayin-ilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house. 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime/keywords içermelidir.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words. Papers must contain at least 5 and at the most 10 keywords.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.
On the subject of ethical principles and rules, it took the directives of the Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics) as a basis.

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

15. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da ya-yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö-rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları