Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 3

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2005
Sayfa Sayısı : 327
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
ISSN (Online) : 2149-4185
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 İÇİNDEKİLER

 Malî Gelişmeler

Makaleler 

Reel Olmayan Finansman Maliyeti (Rofm) Hesabında Negatif Kur Farkları

Şenol Turut


Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu 

Dr. Nedim Türkmen


2004 Yılında Bireysel Yatırım Aracı Olarak Menkul Kıymetlerden Sağlanan Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Erkan Aydın


Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapma Zorunluluğu (Rekabet Kurulu Kararları Işığında Zorunlu Unsur Doktrininin Değerlendirilmesi)

Yrd. Doç. Dr. Pelin Güven


Milletlerarası Tahkimin İdarî Sözleşmelere Etkisinin Hukukî Ve Malî Yönden İncelenmesi

Av. İbrahim Orkun Atalay


Gelir Vergisi Açısından Sporcu Ücretlerinin Değerlendirilmesi

Ar. Gör. Balca Çelener / Ar. Gör. Ege Göktuna


5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Açısından Kara Para Aklama Suçu ve 4208 Sayılı Yasa İle Karşılaştırılması

Abdullah Ok


Danıştay Kararları

Danıştay Vergi Dava Dairleri Genel Kurulu Kararları

Danıştay Daire Kararları 

Yargıtay Kararları 

Hukuk Daire Kararları 

Ceza Daire Kararları

İdarî Görüşler 

Sirkülerler Listesi

Sirkülerler

Muktezalar.

Mevzuat ve Resmî Gazete Özeti

Resmi Gazete Özeti

Önemli Bilgiler 

Yeni Yayınlar

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

 

YAYIN KURULU

Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Mustafa Uysal
Öznur Onat
Veysi Seviğ
  • Reel Olmayan Finansman Maliyeti (Rofm) Hesabında Negatif Kur Farkları - Şenol Turut
  • Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu - Nedim Türkmen
  • 2004 Yılında Bireysel Yatırım Aracı Olarak Menkul Kıymetlerden Sağlanan Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi - Erkan Aydın
  • Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapma Zorunluluğu (Rekabet Kurulu Kararları Işığında Zorunlu Unsur Doktrininin Değerlendirilmesi) - Pelin Güven
  • Milletlerarası Tahkimin İdarî Sözleşmelere Etkisinin Hukukî Ve Malî Yönden İncelenmesi - İbrahim Orkun Atalay
  • Gelir Vergisi Açısından Sporcu Ücretlerinin Değerlendirilmesi - Balca Çelener
  • 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Açısından Kara Para Aklama Suçu ve 4208 Sayılı Yasa İle Karşılaştırılması - Abdullah Ok