Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 170

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 262
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 15/Sayı: 170
Yıl: 2019


İÇİNDEKİLER

Makaleler 257
Araştırma Makaleleri
6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar
Dr. Öğr. Üyesi M. Ezhan DOĞRUSÖZ 
Arş. Gör. Burcu KUZUCU YAPAR 259
Vergi Hukuku Bakımından Konkordato: Bir Uygulama Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAKOYUN 289
İdarenin Takdir Yetkisi ve Vergi Hukukuna Yansımaları
Arş. Gör. Onur CİDDİ 327
Türk Ticaret Kanunu’ndaki İdarî Para Cezalarının 2019 Yılı 
Uygulama Hadleri ve Esasları
Soner ALTAŞ (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) 351
Türk Bütçe Sistemi ile Azerbaycan ve Rusya Bütçe Sistemlerinin 
Karşılaştırmalı İncelenmesi
Saadat IBRAHIMOVA 365

Uzman Görüşü 375
7143 sayılı Kanun Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma Hakkını 
Kaybeden Mükelleflere Son Bir Şans
Dr. Mehmet YÜCEL (Vergi Müfettişi) 377

Malî Gelişmeler 393

Yargıtay Kararları 403
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 405
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 418
Yargıtay Ceza Daire Kararları 422

İdari Görüşler 425
Sirküler Listesi 427
Sirkülerler 429
Resmî Gazete Özetleri 435

Önemli Bilgiler 447

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 483
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 485

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 487
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 492
LEGALBANK ABONELİK FORMU 493
KİTAP SİPARİŞ FORMU 494

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç
  • 6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar - Ezhan Doğrusöz, Burcu KUZUCU YAPAR
  • Vergi Hukuku Bakımından Konkordato: Bir Uygulama Örneği - Funda KARAKOYUN
  • İdarenin Takdir Yetkisi ve Vergi Hukukuna Yansımaları - Onur CİDDİ
  • Türk Ticaret Kanunu’ndaki İdarî Para Cezalarının 2019 Yılı Uygulama Hadleri ve Esasları - Soner ALTAŞ
  • Türk Bütçe Sistemi ile Azerbaycan ve Rusya Bütçe Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - Saadat İbrahimova