Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 175

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 212
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 15/Sayı: 175
Yıl: 2019


İÇİNDEKİLER

Makaleler 1433
Araştırma Makaleleri
Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sürelere Etki Eden Faktörler
Uzm. Maliyeci Yüksel ÇELİK 
Doç. Dr. Hakan ARSLANER 1435
Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Usule Uygun 
Tutulmuş Bilanço İçin Aranan Nitelikler
Arş. Gör. Dr. Raziye AKSU ÖZKAN 1461
Dağıtılmamış Kârlar Üzerinden Kanuni Yedek Akçe Ayrılması
Dr. Soner ALTAŞ 1483
Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramının Gelişimi ve 
Küreselleşmeyle İlişkisi
Dr. Güven DENİZ 1495

Panel 1513
Döviz Cinsinden Sözleşmelerin Türk Lirasına Dönüştürülmesi Paneli Tebliğleri 1515

Malî Gelişmeler 1531

Yargıtay Kararları 1545
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1547

İdari Görüşler 1557
Muktezalar (Özelgeler) Listesi 1559
Muktezalar (Özelgeler) 1561

Resmî Gazete Özetleri 1563


Önemli Bilgiler 1575

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 1611
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1613

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 1615
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 1620
LEGALBANK ABONELİK FORMU 1621
KİTAP SİPARİŞ FORMU 1622

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç
  • Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sürelere Etki Eden Faktörler - Hakan Arslaner, Yüksel ÇELİK
  • Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Usule Uygun Tutulmuş Bilanço İçin Aranan Nitelikler - Raziye Aksu
  • Dağıtılmamış Kârlar Üzerinden Kanuni Yedek Akçe Ayrılması - Soner ALTAŞ
  • Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmeyle İlişkisi - Güven DENİZ