Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 177

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 288
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 15/Sayı: 177
Yıl: 2019


İÇİNDEKİLER

Makaleler 1911
Araştırma Makaleleri
Rusya Vergi Sistemi ve Denetimi
Prof. Dr. Duran BÜLBÜL
Saadat IBRAHIMOVA 1913
On Birinci Kalkınma Planı’nda Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Lütfü EJDER 1943
Limited Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarına İlişkin Kanuni
Temsilciler ile Ortaklar Arasındaki Öncelik Sıralamasında Son Nokta
Dr. Soner ALTAŞ 1963
Vergi Cezalarında Non Bis İn İdem İlkesinin Uygulamasında Fransız ve
Türk Hukukundaki Son Gelişmeler
Dr. Balca ÇELENER 1975
Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri
Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Arş. Gör. Sercan YAVAN 2007
Türkiye’de Uygulanan Vergi Aflarının Vergileme İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Nazlı DEMİRTAŞ 2025

Uzman Görüşleri 2039
Vergi Dairesi Tarafından: Aynı Vergi Borcunun Eş Zamanlı İki
Mükelleften Mükerrer Olarak Ödeme Emri ile Talep Edilmesi
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM) 2041
Vergi Borcu ile İlgili Ödeme Emri İçin Dava Açılması Durumu ve Davanın Kaybedilmesi Halinde Sonuçları Nelerdir?
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM) 2045

Malî Gelişmeler 2057

Yargıtay Kararları 2079
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2081
Yargıtay Hukuk Daire Kararı 2090

Danıştay Kararları 2101
Danıştay Daire Kararları 2103

İdari Görüşler 2113
Sirküler Listesi 2115
Sirkülerler 2117

Resmî Gazete Özetleri 2119

Önemli Bilgiler 2129

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 2165
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 2167

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2169
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 2174
LEGALBANK ABONELİK FORMU 2175
KİTAP SİPARİŞ FORMU 2176

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç
  • Rusya Vergi Sistemi ve Denetimi - Duran Bülbül, Saadat İbrahimova
  • On Birinci Kalkınma Planı’nda Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Haydar Lütfü Ejder
  • Limited Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarına İlişkin Kanuni Temsilciler ile Ortaklar Arasındaki Öncelik Sıralamasında Son Nokta - Soner ALTAŞ
  • Vergi Cezalarında Non Bis İn İdem İlkesinin Uygulamasında Fransız ve Türk Hukukundaki Son Gelişmeler - Balca Çelener
  • Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi - Sercan Yavan
  • Türkiye’de Uygulanan Vergi Aflarının Vergileme İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi - Nazlı Demirtaş