Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 189

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Mali Hukuk Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 312
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1305-4074
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 16/Sayı: 189
Yıl: 2020


İÇİNDEKİLER

Makaleler 2393
Araştırma Makaleleri
Küreselleşme Sürecinde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri ve Önleme
Çabaları
Havva Yağmur MALKOÇ
Doç. Dr. Levent Yahya ESER 2395
Vergi Adaleti İlkesinin Bir Aracı Olarak Kadastro
Dr. Öğr. Üyesi Mine UZUN ÇAM 2435
Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanları Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlarda Hak Sahipliği ve Gelirin Paylaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Esin GÜRBÜZ GÜNGÖR 2467
Konut Değerini Aşmayan Konut Kredisi Tahsisinde Zimmet Suçu
Dr. İlhami KARAHANOĞLU 2505
Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerliliği Üzerine Bir
Değerlendirme
Arş. Gör. Atanur KARAAHMETOĞLU 2519

Uzman Görüşü 2547
Türk Anonim Şirketler Hukukunda Yedek Akçeler
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) 2549

Malî Gelişmeler 2579

Yargıtay Kararları 2589
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 2591
Yargıtay Ceza Daire Kararları 2602

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 2609
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararları 2611


İdari Görüşler 2615
Muktezalar (Özelgeler) Listesi 2617
Muktezalar (Özelgeler) 2619

Resmî Gazete Özetleri 2625

Önemli Bilgiler 2635

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini 2673
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 2675

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2677

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç
  • Küreselleşme Sürecinde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri ve Önleme Çabaları - Havva Yağmur Malkoç, Levent Yahya ESER
  • Vergi Adaleti İlkesinin Bir Aracı Olarak Kadastro - Mine Uzun Çam
  • Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanları Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlarda Hak Sahipliği ve Gelirin Paylaşımı - Esin Gürbüz Güngör
  • Konut Değerini Aşmayan Konut Kredisi Tahsisinde Zimmet Suçu - İlhami KARAHANOĞLU
  • Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerliliği Üzerine Bir Değerlendirme - Atanur Karaahmetoğlu
  • Türk Anonim Şirketler Hukukunda Yedek Akçeler - Yavuz AKBULAK